Szykują się zmiany w Polityce Energetycznej Polski

Polityka energetyczna Polski do 2040 r. to dokument strategiczny, który wyznacza kierunki rozwoju dla polskiego sektora paliwowo-energetycznego. Choć został on przyjęty stosunkowo niedawno, bo 2 lutego 2021 r., to już będzie podlegał zmianom. Co może się zmienić?

W projekcie aktualizacji PEP 2040 przedłożonym przez Ministerstwo klimatu i środowiska założono neutralizację lub ograniczenie ryzyka związanego z potencjalnymi sytuacjami kryzysowymi w kraju oraz na arenie międzynarodowej. Nowelizacja ma zagwarantować jeszcze większe bezpieczeństwo energetyczne, konkurencyjność gospodarki oraz ochronę środowiska.

W projekcie nowelizacji założono:

  • Dywersyfikację technologiczną i rozbudowę mocy - w perspektywie do 2040 roku będziemy dążyć się będzie do tego, aby około połowa produkcji energii elektrycznej pochodziła z OZE
  • Dywersyfikację dostaw surowców - w jej ramach Polska będzie dążyć do zmniejszania zależności gospodarki od gazu ziemnego i ropy naftowej
  • Dostosowanie inwestycji do dostępności gazu - wykorzystanie krajowych złóż węgla kamiennego może ulegać okresowemu zwiększaniu w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa energetycznego
  • Wdrażanie energetyki jądrowej
  • Rozwój sieci elektroenergetycznych, mechanizmów automatyzacji, a także intensyfikacja prac związanych z rozwojem magazynów energii, w tym elektrowni wodnych szczytowo-pompowych oraz magazynów prosumenckich