To już 4 lata programu Czyste Powietrze!

Program Czyste Powietrze pomaga Polakom wymieniać nieefektywne źródła ciepła na paliwa stałe już od 4 lat! Właściciele budynków jednorodzinnych mogą ubiegać się o dofinansowanie na zmianę ogrzewania oraz wykonanie termomodernizacji budynków od września 2018 roku. Ile środków do tej pory wydano i ile zostało w budżecie? Jakie źródła ciepła są najpopularniejsze w programie?

Program Czyste Powietrze

Celem programu dotacyjnego Czyste Powietrze jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych. Odbywa się to poprzez wymianę źródeł ciepła i zwiększenie efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych, a także przez termomodernizację budynków, dzięki której mniej energii musi zostać użyte do ogrzewania. Zgodnie z założeniami, program ma poprawić efektywność energetyczną ok. 3 mln budynków. A ilu już poprawił?

Według danych na dzień 16 września, w programie złożono w sumie 499 tys. wniosków na łączną kwotę dofinansowania równą 9,2 mld zł. Dotychczas na konta beneficjentów wypłacono już 3,45 mld zł dofinansowania. Łączny budżet przewidziany na 10 lat realizacji programu sięga 103 mld zł, więc w budżecie zostało jeszcze około 99,5 mld zł. 

Największą popularnością w Polsce cieszą się kotły gazowe kondensacyjne, na które złożono do tej pory ponad 40% wniosków. Na drugim miejscu są kotły na biomasę, których udział na koniec lipca 2022 r. wyniósł 20,36%. Zaraz za nimi znajdują się powietrzne pompy ciepła z udziałem 20,02%. Gdyby uwzględnić łączną liczbę wniosków złożonych na pompy ciepła powietrzne i gruntowe, to pompy ciepła znalazłyby się na drugim miejscu z udziałem 23,73%. Ten udział będzie się jeszcze zwiększał, gdyż tak jak już wielokrotnie pisaliśmy, w ostatnim czasie popularność pomp ciepła w programie rośnie z miesiąca na miesiąc.