Udział OZE w ogrzewnictwie i chłodnictwie w Unii Europejskiej rośnie!

Udział odnawialnych źródeł energii w sektorach ogrzewnictwa i chłodnictwa w Unii Europejskiej coraz bardziej zyskuje na znaczeniu! Według najnowszych danych Eurostatu, w 2020 roku energia odnawialna stanowiła 23% całkowitej energii wykorzystywanej do ogrzewania i chłodzenia w krajach członkowskich. Na przestrzeni roku udział OZE w tych dwóch obszarach wzrósł o 1 p.p., gdyż w 2019 roku udział OZE wynosił 22%. Dla porównania, w 2004 roku było to 12%. To pokazuje bardzo podobne tendencje do ogólnego udziału energetyki odnawialnej w krajach UE, który wzrósł z 10% w 2004 roku do 22% w 2020 roku.

Zdecydowaną królową OZE w Unii Europejskiej jest Szwecja. Aż dwie trzecie - 66% energii wykorzystywanej do ogrzewania i chłodzenia w 2020 roku pochodziło tam z OZE, głównie z biomasy i pomp ciepła. Kolejne miejsca należą do Estonii i Finlandii. W obu krajach udział OZE w sektorze ogrzewnictwa i chłodnictwa wyniósł 58%. W dalszej części rankingu znalazły się Łotwa (57%), Dania (51%) i Litwa (50%). Dla porównania, Polska uplasowała się poniżej średniej z udziałem OZE w ogrzewnictwie i chłodnictwie na poziomie około 22-23%.