W 2030 roku w Europie może działać 45 mln pomp ciepła!

Firma badawczo-konsultingowa Wood Mackenzie w swoim najnowszym opracowaniu pt. “Europe electrification of heat demand outlook to 2050” oszacowała, że w europejskim sektorze mieszkaniowym do 2030 r. zostanie zainstalowanych aż 45 mln pomp ciepła! Według badaczy, w latach 30. liczba instalacji pomp ciepła w sektorze mieszkaniowym ma wzrosnąć nawet do pięciu milionów instalacji rocznie, a więc ponad 2-krotnie względem stanu dzisiejszego, bowiem obecnie liczba instalacji pomp ciepła w Europie wynosi mniej niż 2 mln/rok. Według przewidywań Wood Mackenzie już w przyszłym roku w Europie zostanie zainstalowanych 3 mln pomp ciepła. Liczba instalacji na poziomie 3 mln urządzeń rocznie ma utrzymać się do około 2030 r., po czym na przestrzeni całej dekady lat 30. wzrośnie do 5 mln pomp ciepła na rok. Czy tak ambitne cele będą możliwe do realizacji? Według analityków Wood Mackenzie ambitna ścieżka będzie zależała między innymi od odpowiedniego wsparcia finansowego, zachęt strukturalnych i obowiązujących ram regulacyjnych. Wsparcie finansowe dla pomp ciepła może obniżyć koszty cyklu życia tych urządzeń i sprawić, że staną się bardziej atrakcyjne finansowo niż np. kotły gazowe, a ambitne plany liczbowe zostaną zrealizowane.