W CEEB jest już 100 tys. pomp ciepła

Centralna Ewidencji Emisyjności Budynków, czyli w skrócie CEEB, to baza funkcjonująca od lipca 2021 roku, która ma umożliwić zgromadzenie danych na temat źródeł ogrzewania w polskich domach, ale nie tylko. W bazie mają znaleźć się informacje na temat źródeł energii elektrycznej, ciepła i zasilania z sieci ciepłowniczej oraz dotyczących spalania paliw o nominale mocy cieplnej mniejszej niż 1 MW we wszystkich budynkach w Polsce. Dzięki CEEB, możliwe będzie skuteczniejsze dostosowanie programów modernizacji.

Deklaracje w CEEB

Aby baza była kompletna, każdy właściciel lub zarządca budynku musi złożyć deklarację. W przypadku wymiany źródła ciepła lub instalacji nowego, deklarację należy złożyć w ciągu 14 dni od uruchomienia. W przypadku funkcjonujących już w budynkach źródeł ciepła, czas na złożenie deklaracji mija 30 czerwca 2022 roku. Czasu jest coraz mniej, w związku z tym dynamika składania deklaracji przyspiesza! Według danych z dnia 5.05.2022 r. przedstawionych przez Główny Urząd Nadzoru Budowlanego, do bazy wpłynęło już ponad 3,3 mln deklaracji! Do końca czerwca w bazie powinny się znaleźć informacje o około 5 mln budynków, a więc baza jest już wypełniona w około 66%. Do CEEB zgłoszono już ponad 100 tys. pomp ciepła.

Warto dodać, że do CEEB można zgłosić więcej niż jedno źródło ciepła, co pokazują również liczby. Na 3,3 mln deklaracji, zgłoszonych zostało już 4,76 mln urządzeń. Pompy ciepła stanowią 2% z nich.