Warszawa wprowadza zakaz palenia węglem

Niedawno pisaliśmy o tym, że Rada Miasta odrzuciła projekt zmian w uchwale antysmogowej, a wraz z nim zakaz stosowania węgla do ogrzewania. Z tłumaczeń radnych wynikało, że na odrzucenie projektu wpłynęły kwestie formalne - Rada Miasta, ani Zarząd Województwa nie miały kompetencji, by wprowadzić taki zakaz. Takie kompetencje ma za to sejmik wojewódzki.

I faktycznie! 26.04.2022 roku Sejmik Wojewódzki przyjął nowelizację uchwały antysmogowej, a Warszawa wykonała duży krok w kierunku dekarbonizacji! Już od października 2023 roku w stolicy będzie obowiązywał zakaz ogrzewania budynków węglem i paliwami wyprodukowanymi z jego wykorzystaniem. Ale… z pewnymi wyjątkami. Zakaz spalania węgla nie będzie dotyczył bowiem osób posiadających kocioł 5 klasy, który został zainstalowany do 11 listopada 2017 r. oraz osób posiadających kocioł lub kominek spełniający wymagania ekoprojektu, które zostały zainstalowane do 1 czerwca 2022 r. w istniejących budynkach. W tych urządzeniach będzie można wykorzystywać węgiel i paliwa produkowane z jego wykorzystaniem do końca ich żywotności. W miejscowościach ościennych, czyli tzw. obwarzanku warszawskim, zakaz będzie obowiązywał od 1 stycznia 2028 r.

Oprócz zakazu wykorzystywania węgla, od 1 stycznia 2023 r. w całym województwie Mazowieckim będzie obowiązywał zakaz użytkowania kotłów na paliwo stałe w nowobudowanych budynkach, dla których nie zostały wydane decyzje i istnieje możliwość techniczna przyłączenia do sieci ciepłowniczej.