Większość Polaków oszczędza energię - co ich motywuje?

Badania przeprowadzone przez IBRiS na zlecenie Polskiego Komitetu Energii Elektrycznej  w dniach 22-25 czerwca 2022 r. na próbie 1000 osób wykazały, że 91% respondentów oszczędza energię elektryczną. 42% Polaków uważa się za osoby oszczędzające energię elektryczną, a 49% uznaje że “raczej” ją oszczędza. Łączne 91% to o 1 p.p mniej, niż w analogicznym badaniu, o którym pisaliśmy na początku 2022 roku. W dalszym ciągu jest to jednak zdecydowana większość. 

Wyniki badania wykazały, że koszty energii jako motywator do oszczędzania energii nabrały na znaczeniu w ciągu ostatniego pół roku. Większa część Polaków - 86% w porównaniu do 84% w lutym 2022 - twierdzi, że do oszczędzania motywuje ich wysokość rachunków za energię elektryczną. Tylko dla 3% ankietowanych cena prądu nie jest motywacją do oszczędzania.

W najnowszym badaniu IBRIS spadł odsetek ankietowanych, którzy jako czynnik motywujący do oszczędzania energii wskazali troskę o środowisko naturalne. Z 80% w lutym 2022 roku, odsetek ten spadł o 8 p.p. do 72%. W związku z wojną w Ukrainie, respondenci zostali zapytani również o bezpieczeństwo energetyczne. Badanie wykazało, że 53 proc. osób stara się zużywać mniej energii elektrycznej z uwagi na chęć ograniczenia uzależnienia od surowców energetycznych z Rosji.