Wrocław pozyska ciepło ze ścieków!

Już w 2024 roku we Wrocławiu zostanie uruchomiona pompa ciepła, dla której dolnym źródłem będą ścieki. Na początek instalacja pokryje 5 proc. rocznego zapotrzebowania odbiorców ciepła w tym mieście. Wrocławska pompa ciepła pod nazwą „Wrompa” powstanie na terenie przepompowni ścieków Port Południe. Projekt zrealizuje fiński lider energetyczny Fortum we współpracy z Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji we Wrocławiu.

Wrompa zostanie połączona z systemem ciepłowniczym Fortum siecią o długości kilometra i średnicy pół metra. Budowa przyłącza rozpocznie się w styczniu 2023 roku. W marcu 2023 roku rozpoczną się z kolei prace budowlane. Uruchomienie inwestycji planowane jest na kwiecień 2024 roku.

Zadaniem Wrompy będzie wsparcie dekarbonizacji wrocławskiego systemu ciepłowniczego, a także rozwój technologii pozyskiwania ciepła odpadowego. Warto dodać, że pompa ciepła będzie zasilana energią pochodzącą z OZE. Dzięki instalacji, każdego roku we Wrocławiu będzie można uniknąć emisji rzędu 35 tys. ton CO2 oraz innych substancji.