Wrześniowa rynkowa cena miesięczna dla prosumentów opublikowana!

Polskie Sieci Elektroenergetyczne opublikowały miesięczną rynkową cenę energii (RCEm) za wrzesień. Cena ta wyniosła 711,92 zł/MWh. To oznacza, że energia, która trafiła do sieci jako nadwyżka we wrześniu, zostanie przeliczona po tej cenie i zasili depozyt prosumencki na koncie prosumenta prowadzonym przez sprzedawcę energii. Przykładowo, za 100 kWh wprowadzonych do sieci, na konto prosumenta trafi 71,19 zł. Z tych środków prosument będzie mógł pokryć koszty kupowanej energii, a za dystrybucję i opłaty stałe będzie musiał zapłacić osobno - z własnych środków. Równocześnie PSE skorygowały cenę za sierpień 2022, obniżając ją o 0,43%, z 1023,42 zł/ MWh do 1019,06 zł/MWh.

Przypomnijmy, że 1 lipca 2022 roku po zakończeniu okresu przejściowego, w którym nowi prosumenci rozliczali się na zasadach systemu opustów, zaczął obowiązywać net-billing. W nowym systemie rozliczeń, w przeciwieństwie do systemu opustów, energia oddawana do sieci zamiast w ilości kWh rozliczana jest w wartości - złotówkach. Wartość nadwyżek ustalana jest w oparciu o giełdowe ceny energii, a publikują ją Polskie Sieci Elektroenergetyczne (PSE).

Warto wiedzieć, że ten sposób rozliczania energii będzie obowiązywał przez kolejne dwa lata. Od 1 lipca 2024 roku nadwyżki energii będą rozliczane na zasadach net-billingu, ale po cenach giełdowych - godzinowych. Nowi prosumenci mają ustawowo zagwarantowaną możliwość rozliczania się w net-billingu przez 15 lat od momentu wprowadzenia pierwszej energii do sieci.