Wzrost rachunków za prąd o 60%? Prezes URE zatwierdził nowe taryfy

Miesięczny wzrost rachunku za energię ma sięgnąć nawet 60%! Prezes podkreśla, że dzięki mechanizmom wprowadzonym przez rząd, gospodarstwa domowe nie powinny odczuć wyższych cen energii, pod warunkiem, że będą oszczędzać jej konsumpcję.

Poniższa tabela przedstawia procentowe i nominalne zmiany rachunku za energię elektryczną w skali jednego miesiąca dla odbiorców w grupach taryfowych G11 przy rocznym zużyciu na poziomie 2,5 tys. kWh, po przekroczeniu maksymalnego zużycia określonego w ustawie.

Łączna zmiana rachunku za energię elektryczną dla poszczególnych dostawców:

  • 60% - ENEA Operator, ENEA (84,6 zł/mies.)
  • 56,7% - ENERGA Operator, ENERGA Obrót (88,3 zł/mies.)
  • 60,6-61% - PGE Dystrybucja, PGE Obrót (90,8 zł/mies.)
  • 59-61% - Tauron Dystrybucja, Tauron Sprzedaż, Tauron Sprzedaż GZE (83,1-85,4 zł/mies.)

Gospodarstwa domowe i firmy skorzystają z mechanizmów ochronnych

Ceny energii dla gospodarstw domowych zostały zamrożone do określonych limitów zużycia (2 tys. kWh / 2,6 tys. kWh / 3 tys. kWh) na poziomie taryf dla spółek obrotu ze stycznia 2022 roku. Za zużycie energii ponad te wielkości, sprzedawca energii nie będzie mógł pobrać ceny wyższej niż 0,693 zł/kWh. W grupie G11 średnie roczne zużycie energii elektrycznej wynosi 1,8 tys. kWh. Z kolei średnie roczne zużycie w grupie G12 wynosi 3,2 tys. kWh. Oznacza to, że Polacy zapłacą taniej, jeśli będą oszczędzać, chociaż będzie to też wyzwaniem z racji postępującej elektryfikacji domów.

Źródło: URE.