Zamrożenie cen gazu w 2023 roku

Projekt ustawy o szczególnej ochronie odbiorców paliw gazowych w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku gazu, który został przedłożony przez ministra klimatu i środowiska został przyjęty przez Radę Ministrów. Jego efektem będą zamrożone ceny gazu i koszty jego dystrybucji na poziomie z 2022 roku, a także uruchomienie systemu rekompensat dla przedsiębiorstw energetycznych.

Maksymalną ceną gazu zostaną objęte gospodarstwa domowe, wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe oraz inne podmioty, które produkują ciepło lokalnie dla gospodarstw domowych w spółdzielniach, podmioty, które świadczą kluczowe usługi dla społeczeństwa, czyli m.in. jednostki opieki zdrowotnej, pomocy społecznej, podmioty systemu oświaty i szkolnictwa wyższego, żłobki, kościoły czy organizacje pozarządowe. Dla tych odbiorców w 2023 roku, ceny zostaną utrzymane na tegorocznym poziomie, a wzrośnie jedynie wartość podatku VAT. Odbiorcy najbardziej wrażliwi, a więc ci, którzy kwalifikują się do dodatku osłonowego, na podstawie faktury otrzymają również zwrot podatku VAT. Pomoc dla odbiorców gazu nie będzie uzależniona od progu dochodowego.

Dodatkowo, w projekcie ustawy przewidziano również rekompensaty dla przedsiębiorstw energetycznych w zamian za utrzymanie cen gazu.