Zdecydowana większość użytkowników OZE jest zadowolonych ze swojej inwestycji!

Badanie „Energetyczne wybory Polaków” przeprowadzone przez Ośrodek ARC Rynek i Opinia wykazało, że zdecydowana większość inwestorów jest zadowolonych z użytkowanych instalacji odnawialnego źródła energii. W badaniu wzięło udział 600 osób, którzy są właścicielami nieruchomości wymagających ogrzewania, posiadających i nieposiadających instalacji OZE jak pompy ciepła czy mikroinstalacje fotowoltaiczne. 

Wyniki pokazały, że ponad 80% właścicieli instalacji OZE jest z nich zadowolona. 40 proc. właścicieli pomp ciepła oraz 54 proc. właścicieli mikroinstalacji fotowoltaicznych zachęca do podobnej inwestycji ze względu na oszczędności i mniejsze rachunki za energię. Co więcej, część z badanych zamierza zwiększyć zakres swoich inwestycji i planuje rozbudowę instalacji! Właściciele pomp ciepła i fotowoltaiki planują rozbudowę instalacji w najbliższych latach. Dodatkowe inwestycje chce zrealizować 36 proc. użytkowników mikroinstalacji fotowoltaicznych i 30 proc. posiadaczy pomp ciepła.

A jak ankietowani sfinansowali swoje inwestycje? Większość – 65 proc. badanych w przypadku fotowoltaiki oraz 55 proc. ankietowanych w przypadku pomp ciepła wykorzystało własne środki finansowe. Około 30 proc. badanych skorzystało z dotacji. 
Mimo tego, że większość inwestorów jest zadowolona z inwestycji i zachęca do niej, mają również obawy. Inwestorzy mają też obawy związane z dostępem do energii elektrycznej. Są one związane z czasowym odcięciem energii elektrycznej. Martwi się o to 55 proc. posiadaczy fotowoltaiki i 59 proc. posiadaczy pomp ciepła. 60 proc. właścicieli domów, którzy nie posiadają żadnych instalacji OZE, ma podobne obawy.