Viessmann wyróżniony nagrodą United Nations Global Compact

Z dumą informujemy, że Viessmann został wyróżniony nagrodą UN Global Compact w kategorii Climate Positive. Kapituła doceniła naszą firmę za podejmowanie ambitnych działań na rzecz ochrony klimatu i zrównoważonego rozwoju w trosce o przyszłe pokolenia.

United Nations Global Compact to największa na świecie inicjatywa na rzecz zrównoważonego rozwoju i wspierania celów Organizacji Narodów Zjednoczonych. Od momentu powołania w 2000 roku przez Sekretarza Generalnego ONZ – Kofi Annana, prowadzi działania na rzecz środowiska, praw człowieka, przeciwdziałania korupcji oraz godnej i legalnej pracy. Misją United Nations Global Compact jest mobilizowanie przedsiębiorstw i firm na całym świecie do wdrażania zrównoważonych i odpowiedzialnych społecznie polityk oraz przyjmowania wspólnej odpowiedzialności za tworzenie lepszego świata.

Firma Viessmann została nagrodzona za dotychczasowe działania podczas Gali UN Day 2021 zorganizowanej przez UN Global Compact Network Poland. To wyjątkowe wydarzenie jest okazją do spotkania polskich Przedstawicieli i Przedstawicielek Partnerów UN Global Compact oraz wspólnych rozmów i podsumowań programów realizowanych na rzecz globalnych zmian.

Niezmiernie cieszy nas fakt, że nie tylko produkty Viessmann, ale i sposób funkcjonowania naszej firmy zyskują uznanie za dbałość i troskę o środowisko oraz jakość życia przyszłych pokoleń. Z dumą przyjmujemy to wyróżnienie!

 


 

Viessmann honoured with a United Nations Global Compact award

We are proud to announce that Viessmann has been awarded the UN Global Compact award for Climate Positive firm. The award committee highly valued our company for taking ambitious climate protection and sustainable development efforts out of concern for future generations.

The United Nations Global Compact is the world's largest initiative for sustainable development and for supporting the UN objectives. Since it was announced by UN Secretary-General Kofi Annan in 2000, the UN Global Compact has been working for the environment, human rights, anti-corruption as well as decent and legal work. The mission of the United Nations Global Compact is to mobilise enterprises and companies all over the world to implement sustainable and socially responsible policies and to take shared responsibility for creating a better world.

The achievement award was bestowed on Viessmann during the UN Day 2021 Gala organised by the UN Global Compact Network Poland. This unique event is an opportunity to meet Polish Representatives of UN Global Compact Partners, to hold discussions and to summarise programmes which have been carried out in support of wider social goals.

We are delighted that not only Viessmann products, but also the way in which our company operates are highly valued for care of, and concern for, the environment and quality life of future generations. We are accepting this award with pride!