Połączone siły Viessmann i ONZ do akcji na rzecz Celów Zrównoważonego Rozwoju mobilizują miliony do podjęcia krytycznych działań

We wrześniu Global Week to #Act4SDGs i UN SDG Action Awards skierują wezwanie do poszczególnych osób, organizacji i rządów w sprawie ponowienia wysiłków na rzecz zapewnienia zdrowej, sprawiedliwej i spokojnej planety dla wszystkich


Allendorf, Niemcy, 16 września 2022 r. – Grupa Viessmann ogłosiła dzisiaj swoje przystąpienie do kampanii ONZ na rzecz Celów Zrównoważonego Rozwoju, UN SDG Action Campaign, tj. inicjatywy Narodów Zjednoczonych pod egidą UNDP i partnerów. W dniach od 16 do 25 września, podczas Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych na wysokim szczeblu Global Week to #Act4SDGs będzie skupiać się na przyspieszeniu działań nad Celami Zrównoważonego Rozwoju. Global Week to #Act4SDGs poprosi wszystkie osoby o ‘odwrócenie scenariusza’ obowiązujących narracji, aby pokazać, że władza jest w naszych rękach i że zmiana, jaką chcielibyśmy widzieć jest możliwa jeśli będziemy działać razem.

- Rodzina Viessmann uważa kwestie zrównoważonego rozwoju za kluczowy filar naszego celu: To my współtworzymy przestrzeń do życia dla przyszłych pokoleń. Jako przedsiębiorstwo rodzinne o 105-letniej historii opowiadamy się za pozytywną zmianą, skupiającą się na prawdziwych innowacjach, ludziach i rozwiązaniach dla klimatu. Teraz nadszedł czas na potwierdzenie tych umiejętności. Wiemy, że pozostało nam niewiele z naszego globalnego budżetu węglowego. Potrzebne są nam natychmiastowe działania i systemowe zmiany, abyśmy mogli walczyć ze zmianą klimatu i globalnym ociepleniem. Jest to bowiem jedyna droga do umożliwienia nam samym i co ważniejsze, wszystkim pokoleniom, które przyjdą po nas, życia i prosperowania na naszej planecie z urzeczywistnieniem idei społeczeństwa o jednakowych możliwościach dla każdego. - Max Viessmann, CEO Grupy


Marina Ponti, Dyrektor UN SDG Action Campaign, powiedziała, iż teraz przyszedł czas na zjednoczenie się wszystkich interesariuszy – organizacji podobnie jak indywidualnych osób - w poczuciu solidarności.

“W tych czasach pełnych wyzwań dla całego świata w naszych rękach jest władza do zmiany scenariusza w sprawie klimatu, sprawiedliwości i pokoju – a to oznacza napisanie narracji na nowo i odzyskanie naszej przyszłości. Przyszłości skupionej na ludziach i planecie. UN SDG Action Campaign i partnerzy pokazali, że razem jesteśmy silniejsi ponieważ możemy zmobilizować miliony i spowodować pozytywną zmianę”, stwierdziła pani Ponti.

“Budynki odpowiadają za 30% globalnych emisji. Udział firmy Viessmann w Globalnym Tygodniu na rzecz Celów Zrównoważonego Rozwoju, Global Week to #Act4SDGs, uwypukli wagę transformacji w sektorze budowlanym w 6 różnych krajach i na poziomie globalnym. Każdy z osobna na do odegrania rolę w zmianie scenariusza dla budynków i każdy może uruchomić transformację energetyczną – rzemieślnicy, instalatorzy i młodzi ludzie, którzy rozpoczynają szkolenie zawodowe. Cele Zrównoważonego Rozwoju mogą zostać osiągnięte przy udziale każdego”, stwierdza Alix Chambris (VP Global Public Affairs and Sustainability)

Kampania firmy Viessmann dla wsparcia Global Week To #ACT4SDGs

Społeczna akcja dla zaznaczenia rocznicy przyjęcia Celów Zrównoważonego Rozwoju w dniu 25 września

Viessmann poprzez swoje zespoły odpowiedzialne za sprzedaż i szkolenia w Niemczech, Włoszech, Francji, Wielkiej Brytanii, Polsce i Belgii przyłącza się również do globalnej akcji, która odbędzie się 25 września, w rocznicę przyjęcia Celów Zrównoważonego Rozwoju, kiedy to zgromadzimy się w liczbie ponad 100 osób, aby odwrócić scenariusz i zająć się klimatem, sprawiedliwością i pokojem, czyli tematami Global Week to #Act4SDGs.
 

ViMove for Climate

Globalna rodzina Viessmann, partnerzy i przyjaciele przyłączą się do kampanii na rzecz Celów Zrównoważonego Rozwoju w ramach aktywności ViMove: zachęcamy wszystkie osoby, aby między 16 a 25 września wykazali swoją aktywności i podjęci działania sportowe w aplikacji ViMove firmy Viessmann (dostępnej w App Store lub Google Play), która przeliczy pokonany przez nie dystans lub poświęcony przez nie czas na drzewa, które zostaną zasadzone w naszych własnych lasach i przez następne 100 lat będą stanowiły cenny wkład w usługi ekosystemowe, jakie zapewniają nasze lasy. Inicjatywa #ViMoveForClimate z powodzeniem przekroczyła już kamień milowy w postaci 1 miliona zasadzonych drzew i dzięki stale rosnącej społeczności uczestników zaangażowała ponad 8500 osób z prawie 50 krajów na całym świecie we wsparcie tej sprawy.
 

Film dla mediów społecznościowych o tym, jak Viessmann zmienia scenariusz

Dekarbonizacja budynków i ich systemów grzewczych wymaga dużej liczby wykwalifikowanych instalatorów. Europejska branża grzewcza szacuje, że musimy pozyskać dodatkowo 750.000 instalatorów (w stosunku do 1,5 miliona obecnie) i podnieść kwalifikacje 50% obecnie zatrudnianych pracowników, aby osiągnąć cele UE do roku 2030 w zakresie budynków. Badania pokazują również, że ponad 90% osób stosuje się (częściowo lub całkowicie) do rad udzielanych im przez instalatorów w zakresie modernizacji systemów grzewczych. Najwyraźniej instalatorzy są główną dźwignią, która może odwrócić ten scenariusz. Celem firmy Viessmann jest zainspirowanie młodych pokoleń do udziału w zmianach, do tego, aby zostali instalatorami i uczestniczyli w modernizacji systemów grzewczych poprzez zmianę rozwiązań opartych na paliwach kopalnych na rozwiązania oparte na źródłach odnawialnych. Film ten jest kierowany do młodych ludzi, którzy wybierają swoją ścieżkę kształcenia zawodowego i ma dać jasne odpowiedzi na pytanie o to, jak każdy może stać się motorem przemian energetycznych i grzewczych na całym świecie. Film będzie dostępny w 6 językach i będzie rozpowszechniany na całym świecie poprzez wszystkie platformy mediów społecznościowych.

Więcej szczegółów na temat naszych działań podczas Global Week to #ACT4SDGs można znaleźć na stronie Global Action Map.
 

O firmie Viessmann

Viessmann jest wiodącym dostawcą rozwiązań klimatycznych dla wszystkich przestrzeni życiowych. „Oferta zintegrowanych rozwiązań Viessmann” umożliwia użytkownikom bezproblemowe połączenie produktów i systemów poprzez platformy cyfrowe i usługi dla rozwiązań dla klimatu (ogrzewanie, chłodzenie, jakość powietrza) i rozwiązań dla chłodnictwa. Wszystkie rozwiązania są oparte na energii odnawialnej i maksymalnej sprawności. Wszystkie działania rodzinnej firmy, założonej w 1917 roku, opierają się na jej celu: „Tworzymy przestrzenie życiowe dla przyszłych pokoleń" - to jest odpowiedzialność globalnej rodziny Viessmann wobec swoich 13.000 członków.
 

O kampanii Narodów Zjednoczonych w zakresie Celów Zrównoważonego Rozwoju

Sekretarz Generalny ONZ podjął UN SDG Action Campaign, tj. działania Narodów Zjednoczonych na rzecz Celów Zrównoważonego Rozwoju, aby zainspirować ludzi i organizacje ze wszystkich środowisk i każdej części świata do podjęcia działań na rzecz osiągnięcia Celów Zrównoważonego Rozwoju. Kampania jest prowadzona i wspierana przez UNDP i ma mieć miejsce w Bonn w Niemczech. Sztandarowe inicjatywy UNDP obejmują Globalny Tydzień na rzecz #Act4SDGs oraz wyróżnienia ONZ za działania na rzecz realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju.