Mimo trudnych warunków w zeszłym roku Grupa Viessmann dalej rozbudowuje swoją pozycję rynkową

Allendorf (Eder), 29 lutego 2016 – W niełatwych warunkach rynkowych roku 2015 Grupie Viessmann udało się rozbudować dalej swoją pozycję rynkową. Jako działający globalnie producent systemów grzewczych, kotłów przemysłowych i systemów chłodniczych Grupa zwiększyła sprzedaż roczną o 4, 1 procent, a w Niemczech osiągnięto nawet 5, 9 procent. Szef przedsiębiorstwa prof. dr Martin Viessmann podał te dane na dorocznej konferencji prasowej w macierzystej siedzibie przedsiębiorstwa w północnoheskim Allendorfie (Eder).

Wzrost w obrocie i zatrudnieniu

Prof. Viessmann mógł obwieścić także wzrost obrotu. Po 2,18 miliardach euro w roku 2014 za zeszły rok zaksięgowano 2,22 miliardy euro; odpowiada to przyrostowi o 1,8 procent. Liczba zatrudnionych w przedsiębiorstwach Grupy wzrosła o około 1,5 procenta, do 11.600 pracowników. Nakłady na prace badawczo-rozwojowe wyniosły bez zmian 4 procent obrotu; zainwestowano łącznie 100 milionów euro. Głównymi projektami inwestycyjnymi były budowa nowego Centrum Badawczo-Rozwojowego „Technikum“, które zostanie oddane do użytku w bieżącym roku, budowa nowych oddziałów handlowych oraz projekty z dziedziny transformacji cyfrowej.

„Z tych liczb jesteśmy zadowoleni“

Uwzględniając rozwój sytuacji rynkowej, powinniśmy być z tych liczb zadowoleni, stwierdził prof. Viessmann. Po długim czasie, w którym stawiano prawie wyłącznie na rozbudowę energii odnawialnych w produkcji energii elektrycznej, politycy uznali wreszcie efektywność energetyczną za drugi filar przełomu energetycznego, wskazując na rynek ciepła z jego ogromnym potencjałem efektywności. Zadawniona sprawa rozładowania zatoru w modernizacji przestarzałych instalacji grzewczych dotychczas praktycznie nie ruszyła jednak z miejsca. Związane jest to nie tylko z warunkami ramowymi, ale i niskimi obecnie cenami oleju opałowego i gazu ziemnego.

Niejednolity rozwój rynków

Niemiecki rynek techniki grzewczej wykazał w roku 2015 dla całej branży wprawdzie 4-procentowy wzrost ilościowy do 710.000 wytwornic ciepła, jednak wzrost ten dotyczy w całości tylko kotłów gazowych i olejowych. Kotły biomasowe straciły 18 procent, pompy ciepła 2 procent a termiczne systemy solarne 9 procent swojego wolumenu rynkowego. Pozostałe rynki zachodnioeuropejskie wzrosły o 1,6 procent, do łącznie 5,1 miliona wytwornic ciepła. Szczególnie niekorzystnie przedstawia się rozwój rynku na obszarach wchodnioeuropejskich: silne skurczenie się rynku techniki grzewczej nastąpiło nie tylko na Ukrainie, ale i w Rosji. Poza Europą rozwój kształtował się niejednolicie. O ile rynek Ameryki Północnej okazał się wybitnie stabilnym, to dynamika w Chinach wyraźnie zmalała.

Digital Energy Solutions

W ramach konferencji prasowej prof. Viessmann przedstawił także joint venture „Digital Energy Solutions“, które Viessmann utworzył niedawno z firmą BMW. „Digital Energy Solutions“ koncentruje know-how firm BMW i Viessmann, jako liderów innowacji w sowich branżach. To wspólne przedsięwzięcie będzie wspierało małe i średnie przedsiębiorstwa w cyfrowym rejestrowaniu i analizowaniu zużycia energii w produkcji i administracji i przeprowadzaniu optymalizacji umożliwiających redukcję emisji CO2 a także kosztów energii.

Zamierza się to osiągać przez inteligentne zarządzanie obciążeniem, zwiększony udział energii odnawialnych, samodzielne wytwarzanie energii, a także wprowadzenie pojazdów elektrycznych do parku pojazdów. Oferta obejmuje ponadto oparte na technologiach informatycznych identyfikowanie, tworzenie i dystrybucję elastyczności energetycznej. Jako swój centralny moduł joint venture wykorzysta nowoopracowany system informatyczny do inteligentnego, cyfrowego zarządzania systemami energetycznymi.

Digitalizacja w przedsiębiorstwie

Również poza nowym joint venture digitalizacja jest dla firmy Viessmann tematem centralnym – stwierdził szef przedsiębiorstwa. Jest ona drugim, obok przełomu energetycznego wielkim wyzwaniem, którym należy się intensywnie zająć. Wspólnie z firmami partnerskimi pracuje się nad nowymi sposobami podejścia i dalszym rozwoju modeli biznesowych na bazie własnych specjalizacji.

Digitalizację przedsiębiorstwa wdrożono więc już na wszystkich poziomach. Dotyczy to z jednej strony organizacji, która nie tylko uległa cyfrowej transformacji, ale i została wzmocniona cyfrowymi talentami. Oprócz tego dopasowano środowisko pracy z ukierunkowaniem na zwiększenie aktywności i przedsiębiorczości pracowników. W ten sposób firma zamierza pomyślnie przejść związaną z digitalizacją przemianę kulturową.

Przyłączalność, jako jedna z centralnych właściwości produktu

Z drugiej strony, jak już zapowiedziano na wiodących w świecie targach branżowych ISH 2015 we Frankfurcie, jedną z kluczowych cech wszystkich wytwornic ciepła Viessmann będzie w przyszłości ich przyłączalność. W tym celu zaoferujemy rozwiązanie, pozwalające firmom partnerskim przez prostą instalację plug&play przyłączać instalacje grzewcze poprzez WLAN do Internetu. Pozwoli to użytkownikowi instalacji na ustawianie temperatur lub indywidualnych czasów ogrzewania po prostu przez smartfon. Natomiast instalator, po przyznaniu dostępu przez użytkownika, będzie mógł monitorować parametry robocze instalacji, wcześnie wykrywać stany wymagające ingerencji i planować czynności przeglądowe. Ponadto Viessmann zaoferuje instalatorom nowe oprogramowanie do poglądowej wizualizacji stanu monitorowanej instalacji, udostępniające także dane eksploatacyjne.

„Heizungsprofi.de“ (Profesjonalny instalator)

O ile kiedyś 80 procent decyzji o zakupie nowych instalacji grzewczych sterowane było przez lokalnego instalatora, to obecnie klienci finalni coraz częściej szukają informacji w Internecie i znajdują tam bardzo szybko atrakcyjnie wyglądające oferty. Aby sprostać tej sytuacji Viessmann z początkiem roku uruchomił platformę internetową „Heizungsprofi.de“. W ten sposób firma duży zasięg online swojej znanej i silnej marki do pozyskiwania zainteresowanych i polecania im godnych zaufania lokalnych instalatorów. Równocześnie kalkulator ogrzewania generuje bezzwłocznie, w oparciu o dane określone przez danego instalatora, konkretną ofertę na odpowiadające potrzebom klienta i wymogom przełomu energetycznego produkty Viessmann.

„Aktywnie współtworzyć trwające przemiany“

Podsumowując, prof. dr Viessmann zapewnił, że będzie aktywnie współtworzył trwające przemiany w branży i wspólnie z firmami partnerskimi konsekwentnie wykorzystywał wynikające z nich szanse.

Oddanie do użytku instalacji Power-to-Gas

Po dorocznej konferencji prasowej w siedzibie macierzystej przedsiębiorstwa Viessmann w Allendorfie (Eder) nastąpiło oddanie do użytku pierwszej w świecie instalacji Power-to-Gas, stosującej do metanizacji metodę biologiczną. Obok licznych dalszych gości honorowych ze świata gospodarki i polityki w wydarzeniu tym uczestniczył również premier Hesji Volker Bouffier.

„To przedsiębiorstwo należy do znanych na całym świecie heskich szyldów, to mocny punkt Hesji“ powiedział premier w swoim powitaniu. Wyrazem więzi z tym krajem jest obok nowej instalacji Power-to-Gas także planowane Centrum Badawczo-Rozwojowe „Technikum“, w które przedsiębiorstwo zainwestowało 50 milionów euro, powiedział Volker Bouffier.

Nowa metoda mikrobiologiczna

W konwencjonalnych koncepcjach Power-to-Gas metanizacja wodoru przeprowadzana jest metodami chemiczno-katalitycznymi, natomiast przedsiębiorstwo MicrobEnergy z Grupy Viessmann opracowało metodę biologiczną, która od roku jest już stosowana w zakładzie Allendorf.

Taka metanizacja biologiczna cechuje się wysoką elastycznością i dzięki temu nadaje się idealnie jako odbiornik fluktuującej energii elektrycznej. Możliwość wykorzystanie już istniejących instalacji biogazu i gazu oczyszczalnianego pozwala na wydatne zmniejszenie kosztów inwestycyjnych przy wdrażaniu metody Power-to-Gas, gdyż transformatory oraz przyłącza do sieci elektrycznej i gazowej zazwyczaj już istnieją.