Grupa BMW i Grupa Viessmann tworzą Joint Venture „Digital Energy Solutions“ dla zarządzania energią

  • Firma Digital Energy Solutions wspiera swoich klientów w optymalizacji ich systemów energetycznych przez identyfikację, stworzenie i urynkowienie elastyczności energetycznej.
  • Obszar optymalizacji obejmuje elektromobilność, ciepłownictwo/chłodnictwo i prąd
  • Oferta adresowana jest głównie do małych i średnich przedsiębiorstw przemysłowych i rzemieślniczych

Monachium/Allendorf.

Grupa BMW i Grupa Viessmann będą w przyszłości wspólnie oferowały rozwiązania z zakresu zarządzania energią. Pod marką Digital Energy Solutions, oba przedsiębiorstwa połączą swoje kompetencje i technologie, aby optymalizować systemy energetyczne Klientów pod względem zrównoważonego rozwoju, kosztów i bezpieczeństwa zasilania. Szeroki obszar działania będzie obejmował przede wszystkim elektromobilność, ciepłownictwo/chłodnictwo i prąd.

Znaczące zmiany spowodowane decentralizacją i uelastycznieniem, w połączeniu z obszerną cyfryzacją, pozwoliły na pojawienie się nowych produktów i usług. W tym też celu BMW i Viessmann, jako liderzy innowacyjności, połączyli swoje kompetencje i technologie we wspólnym przedsięwzięciu Digital Energy Solutions. Celem działania obu firm jest pomoc Klientom w identyfikacji, stworzeniu i urynkowieniu elastyczności energetycznej.

Obydwa przedsiębiorstwa objęły po 50% udziałów we wspólnym przedsięwzięciu, a w niedługim czasie każde z nich mianuje po jednym dyrektorze. Oferta firmy Digital Energy Solutions adresowana jest przede wszystkim do małych i średnich przedsiębiorstw sektora przemysłowego i rzemieślniczego w Niemczech i Austrii.

Partnerzy o wysokich kompetencjach w zarządzaniu energią

Opracowując nowe cyfrowe rozwiązania zarządzania energią, obaj Partnerzy mogą sięgać do bogatej wiedzy technologicznej swoich przedsiębiorstw.

Grupa BMW ze swoją submarką BMW i siecią ChargeNow udostępnia największy na świecie serwis publicznej infrastruktury ładowania elektromobili. Ponadto, przedsiębiorstwo planuje rozbudowę, jako samodzielnego obszaru działalności, integracji nowych i używanych akumulatorów wysokonapięciowych dla inteligentnych, stacjonarnych zasobników prądu. Globalny trend rozwoju energii odnawialnych wymusi konieczność radykalnej rozbudowy zdolności akumulacji prądu, w czym coraz większą rolę odegra także elektromobilność.

Jako centralny element, Joint Venture wykorzystuje, nowo opracowany przez Grupę BMW system informatyczny inteligentnego zarządzania systemami energetycznymi (Smart Energy Backbone). W swojej globalnej sieci zakładów produkcyjnych, BMW stosuje z powodzeniem własny system zarządzania danymi energetycznymi, zmniejszający zużycie prądu, zwiększający bezpieczeństwo produkcji i zapewniający wyższą jakość produktów.

Dzięki temu produkcja Grupy BMW zmniejszyła na przestrzeni lat 2010-2014 emisję CO2 na każdy wyprodukowany pojazd - o ponad jedną czwartą. Przedsiębiorstwo stawia przy tym coraz szerzej na własne wytwarzanie energii oraz energię z lokalnych źródeł odnawialnych. W roku 2014 już 51% prądu pobieranego przez Grupę BMW ze źródeł obcych pochodziło z energii odnawialnych – celem firmy jest udział stuprocentowy.

Grupa Viessmann już dziesiątki lat temu uznała zrównoważony rozwój za jedną z centralnych wartości przedsiębiorstwa. W związku z tym, w macierzystej siedzibie przedsiębiorstwa, w ramach sztandarowego projektu, zredukowano emisję CO2 o 80%, zmniejszono użycie kopalnych nośników energii o 70%, a udział energii odnawialnych podwyższono do ponad 60%.

Opracowując koncepcje zrównoważonego rozwoju energetycznego dla innych przedsiębiorstw, Viessmann traktuje doradztwo, projektowanie i realizację jako proces kompleksowy. Oznacza to w praktyce, że z zasady kompletne rozwiązania oferowane są przez jedną firmę. Viessmann bierze pod uwagę całe przedsiębiorstwo, z jego wszystkimi odbiornikami energii, w poszczególnych procesach produkcyjnych, w całym zakładzie. W ten sposób powstaje integralna, wymierna koncepcja energetyczna.

Z pytaniami prosimy zwracać się do:

Grupa BMW Komunikacja Korporacyjna

Max-Morten Borgmann, Wirtschafts- und Finanzkommunikation
max-morten.borgmann@bmw.de
Telefon: +49 89 382-24118

Viessmann Werke GmbH & Co. KG Komunikacja Korporacyjna 

Albrecht v. Truchseß, Leiter Unternehmenskommunikation
tuha@viessmann.com
Telefon: +49 6452 70-1336

Digital Energy Solutions

www.digital-energysolutions.de


Grupa BMW

Grupa BMW ze swoimi markami BMW, MINI oraz Rolls-Royce, jest wiodącym w świecie pierwszorzędnym producentem samochodów i motocykli oraz oferentem pierwszorzędnych usług finansowych i mobilnościowych. Jako koncern międzynarodowy przedsiębiorstwo prowadzi 30 zakładów produkcyjnych i montażowych w 14 krajach oraz globalną sieć przedstawicielstw handlowych w ponad 140 krajach świata.

W roku 2015 Grupa BMW sprzedała na całym świecie 2, 247 miliony samochodów i 137.000 motocykli. Wynik brutto w roku gospodarczym 2014 wyniósł 8,71 mld. €, a obrót 80,40 mld. €. Na dzień 31 grudnia 2014 przedsiębiorstwo zatrudniało na całym świecie 116.324 pracowników.

Perspektywiczne myślenie i odpowiedzialne działanie były od zawsze podstawą sukcesu gospodarczego Grupy BMW. Przedsiębiorstwo wpisało na stałe do swojej strategii zrównoważony rozwój ekologiczny i społeczny w ciągu całego łańcucha wytwarzania, szeroko pojętą odpowiedzialność za produkt i jasne opowiedzenie się za oszczędzaniem zasobów naturalnych.

www.bmwgroup.com
Facebook: http://www.facebook.com/BMWGroup
Twitter: http://twitter.com/BMWGroup
YouTube: http://www.youtube.com/BMWGroupview
Google+: http://googleplus.bmwgroup.com


Grupa Viessmann

Grupa Viessmann należy do wiodących w skali międzynarodowej producentów systemów grzewczych, chłodniczych i instalacji przemysłowych. Założone w roku 1917 przedsiębiorstwo rodzinne, zatrudnia obecnie 11.500 pracowników, a obrót Grupy wynosi 2,2 miliardy Euro. 56 procent obrotu przypada na eksport.

Viessmann, jako przedsiębiorstwo rodzinne, przykłada szczególną uwagę do odpowiedzialnego i długofalowego działania, a zrównoważony rozwój należy do podstawowych zasad, którymi kieruje się firma. Kompletna oferta Grupy Viessmann obejmuje indywidualne, efektywne rozwiązania systemowe dla zakresów mocy od 1 do 120.000 kW, dla wszystkich obszarów zastosowań i dla wszystkich nośników energii.

www.viessmann.com
www.viessmann.de/social-media

Aby aktywować wideo, należy kliknąć przycisk odtwarzania. Należy pamiętać, że poprzez wywołanie filmu, dane są przesyłane do YouTube. Szczegółowe informacje znajdują się w naszej polityce prywatności.

Digital Energy Solutions
„Digital Energy Solutions“ - Joint Venture BMW Group i Viessmann Group