100 + Into a new century

Przegląd nowości Viessmann na ISH Energy 2017

W 2017 roku firma Viessmann obchodzi okrągły Jubileusz 100 -lecia firmy i pod hasłem „100+ Into a new century“ startuje w kolejne stulecie. „Razem w nowe stulecie“, czyli motto Viessmann na targach ISH Energy 2017, podkreśla ścisłą współpracę firmy Viessmann z jej Firmami Partnerskimi.

Digitalizacja i przełom energetyczny są dwoma największymi wyzwaniami, z jakimi konfrontowała się dotychczas branża techniki grzewczej. Viessmann zawsze traktował wyzwania jako szanse, a by im sprostać opracowywał innowacyjne rozwiązania. Jako lider technologiczny branży, nasze przedsiębiorstwo zaprezentowało na targach ISH Energy 2017 mnóstwo innowacji, które pozwolą wszystkim Firmom Partnerskim na wykorzystanie digitalizacji i przełomu energetycznego na własny sukces gospodarczy.

W centrum naszej prezentacji targowej znalazło się w tym roku szerokie pasmo serwisów cyfrowych dla zakładów instalatorskich. Pozwalają one na digitalizację całego procesu pracy instalatora, od pierwszych informacji dla potencjalnych klientów, poprzez fazę ofertowania i wykonywania instalacji, aż do bieżącej eksploatacji. Nowe serwisy cyfrowe Viessmann nie tylko pomogą Firmom Partnerskim w zwiększeniu obrotu, lecz również bardzo ułatwią im codzienną pracę.

Oprócz tego, na rynek wprowadzone zostają liczne innowacyjne technologie efektywnego zaopatrzenia w prąd i ciepło w domach jednorodzinnych i wielorodzinnych, obiektach przemysłowych i komunalnych. Kompletną ofertę Viessmann poszerzą ponadto nowe produkty cyfrowe do sterowania i monitorowania online systemów energetycznych oraz podwyższania komfortu mieszkań.

Serwisy cyfrowe

heizung.de: Platforma internetowa dla potencjalnych Klientów

80 procent nabywców urządzeń grzewczych szuka informacji o swoich urządzeniach online. Neutralne i kompetentne informowanie Klientów końcowych i użytkowników za pośrednictwem platform online oraz umożliwienie im kontaktu z najbliższą Firmą Partnerską Viessmann – to zadeklarowany cel platformy heizung.de. Nowa platforma Viessmann oferuje ponadto dostęp do informacji związanych z tematami ogrzewania, finansowania i przedstawia gotowe rozwiązania dla wszelkich potencjalnych Klientów .

Kalkulator ogrzewania: oferta w pięć minut u Klienta

80% wszystkich Klientów oczekuje szybkiej oferty. Wysyłając jednym kliknięciem myszki zapytanie ofertowe, Klienci spodziewają się równie szybkiej reakcji oferenta. Nowy kalkulator ogrzewania Viessmann wspiera Firmy Partnerskie w dialogu ofertowym z Klientem poprzez automatyczne sporządzanie ofert wstępnych.

Narzędzia online do prostego zamawiania i projektowania instalacji

Narzędzia Online Viessmann są niezbędnymi instrumentami dla instalatora, tak w biurze, jak i na placu budowy. Można korzystać z nich zarówno przy konfigurowaniu indywidualnych lub technicznie sprawdzonych pakietów urządzeń z przeglądarki schematów hydraulicznych, przy wyszukiwaniu dokumentacji technicznej przy pomocy ViBooks, jak i przy równoważeniu hydraulicznym instalacji grzewczej za pomocą Vitoflow 100. Jednym słowem - narzędzia online ułatwiają pracownikom Firm Partnerskich ich codzienną pracę.

Vitoguide: serwisowy program narzędziowy z plusem

Trzy czwarte wszystkich użytkowników instalacji grzewczych życzy sobie objęcia ich instalacji fachową opieką. Cyfrowa centrala serwisowa Vitoguide do monitorowania online instalacji grzewczych, umożliwia każdej Firmie Partnerskiej pełny wgląd w instalacje powierzone jej opiece. Nowe funkcje, takie jak analiza ogrzewania z raportem i zapisy historii obsługi pozwalają instalatorom dodatkowo poszerzyć swoją ofertę serwisową.

Z bieżącej analizy danych eksploatacyjnych można ponadto pozyskać wiedzę o celowości wymiany systemu grzewczego lub jego rozbudowy. 80% użytkowników nie ma bowiem wyobrażenia, jak zmodernizować swój system ogrzewania. Dane eksploatacyjne dostarczają argumentów za modernizacją i stwarzają podstawę do zalecenia określonej konfiguracji urządzeń.


Nowe technologie efektywnego zaopatrzenia w prąd i ciepło

Rozwiązania ViCare Smart Climate: dobry klimat dla domu

W domach prywatnych mniej więcej dwie trzecie pomieszczeń ogrzewa się niepotrzebnie lub niewłaściwie. Nowe rozwiązania ViCare Smart Climate odpowiadają na potrzeby komfortowej regulacji klimatu właśnie dla pojedynczych pomieszczeń. Oprócz komfortu klimatycznego, w całym domu dbają równocześnie o wyraźnie niższe koszty energii. Można je stosować ze wszystkimi instalacjami grzewczymi Viessmann, a ich wzornictwo sprawia, że w każdym wnętrzu będą wylądać dobrze.

Vitodens 200-W: układ regulacji spalania Lambda Pro Control Plus

Kotły kondensacyjne Vitodens serii 200 z układem regulacji spalania Lambda Pro Control Plus dopasowują się automatycznie do każdego rodzaju gazu i każdej instalacji odprowadzania spalin. Kotły te będą więc zawsze rozwijały w 100% wymaganą moc, przy najwyższej możliwej sprawności.

Vitocrossal 300/200: szczególnie wygodny do serwisowania kocioł kondensacyjny dla wysokich ciśnień roboczych

Innowacyjny regulator z kolorowym, dotykowym panelem obsługowym, asystentem uruchomienia oraz łatwym dostępem do wszystkich istotnych podzespołów - gazowy kocioł kondensacyjny Vitocrossal 300/200 (CM3C/CM2C) wyznacza nowe standardy wygody obsługi i serwisowania. Z ciśnieniem roboczym 6 bar i znamionową mocą cieplną od 87 do 311 kW, dużą pojemnością wodną oraz specjalnie opracowanym i dopasowanym palnikiem MatriX jest idealnym źródłem ciepła dla domów wielorodzinnych i obiektów przemysłowych.

Vitovalor 300-P: teraz jeszcze mocniejszy

Vitovalor 300-P to pierwsze produkowane seryjnie urządzenie grzewcze oparte o ogniwa paliwowe, przeznaczone dla domów jednorodzinnych. Przy zmniejszonej wysokości konstrukcyjnej i z dodatkowym zintegrowanym gazowym kotłem kondensacyjnym do pokrywania obciążeń szczytowych - możliwości zastosowań tego urządzenia uległy znacznemu rozszerzeniu. Produkcja energii elektrycznej w skojarzeniu, sterowanej zapotrzebowaniem na ciepło zapewnia duży stopień wykorzystania energii elektrycznej na potrzeby własne.

Vitoligno 300-S: kocioł zgazowujący drewno w polanach do zastosowań profesjonalnych

W serii Vitoligno-S Viessmann oferuje nowoczesne kotły zgazowujące drewno w polanach, do stosowania zarówno jako kocioł pomocniczy, jak i w pełni profesjonalne, monowalentne źródło ciepła. Nowy kocioł Vitoligno 300-S z mocami od 34,9 do 75kW zaprojektowany został na potrzeby kotłowni monowalentnych. Automatyczne rozpalanie, długie cykle pracy i regulator z opcją zdalnej obsługi przez Internet, umożliwiają komfortową eksploatację, na przykład w domach wielorodzinnych, gospodarstwach rolniczych i wiejskim przemyśle przetwórczym.

Vitocal 200-S, 222-S i 200-A: bezkonkurencyjnie, najcichsze jednostki zewnętrzne tego typu

Przepisy ustawowe wymagają od właściciela posesji, by podczas pracy pomp ciepła do granicy działki docierały jedynie 40dB(A) (zabudowa jednorodzinna, okres pracy nocnej 22:00 – 6:00). Nowe pompy ciepła powietrze/woda, konstrukcji split oraz monoblok Vitocal 200-S, 222-S i 200-A są bezkonkurencyjnie najcichszymi urządzeniami tego rodzaju. Warunek ten spełniają już w odległości 2,2 metra. Dzięki zabiegom konstrukcyjnym Advanced Acoustic Design, generowane dźwięki są idealnie tłumione przez przegrody budowlane co dodatkowo poprawia efekt, tym samym można je bez problemu użytkować także w gęsto zabudowanych osiedlach domków szeregowych.

Vitovent 100-D: decentralne urządzenie wentylacyjne do budynków nowych i istniejących

Tak w poszczególnych pomieszczeniach, jak i częściach mieszkania (strefach wentylacyjnych), czy w całym mieszkaniu – nowe urządzenie wentylacyjne Vitovent 100-D usuwa wilgoć, zapachy i substancje szkodliwe oraz dostarcza świeżego powietrza. Do instalacji nie są wymagane dodatkowe kanały wentylacyjne tak a więc pracę można porównać z wentylacją naturalną z tą różnicą, że wymiana powietrza jest stała a dodatkowo następuje odzysk ciepła z powietrza usuwanego. Poza komfortem świeżego powietrza oznacza to także niższe rachunki za ogrzewanie.

ThermProtect: aktywna ochrona przed przegrzaniem kolektorów płaskich i próżniowych

Unikalna na świecie funkcja wyłączania termicznego ThermProtect w kolektorach płaskich Vitosol 200-FM i 100-FM jest kamieniem milowym Viessmann w zwiększaniu efektywności i niezawodności eksploatacyjnej instalacji solarnych. Obecnie także nowe próżniowe kolektory Vitosol 300-TM i 200-TM dysponują niezawodnym systemem aktywnego zabezpieczenia przed przegrzewaniem kolektorów.

Vitocell 300-V i 300-B: nowe pojemnościowe podgrzewacze CWU ze stali szlachetnej z etykietą energetyczną A

Podgrzewanie i magazynowanie ciepłej wody użytkowej z wysoką efektywnością i w warunkach maksymalnej higieny – Vitocell 300-V i Vitocell 300-B wchodzą na rynek jako nowy typoszereg pojemnościowych podgrzewaczy CWU Viessmann ze stali szlachetnej. Dzięki wysokoefektywnej izolacji cieplnej uzyskują klasę efektywności energetycznej A wg dyrektywy ErP – najwyższy możliwy poziom dla pojemnościowych podgrzewaczy CWU. Stal szlachetna gwarantuje stale absolutnie higieniczne magazynowanie podgrzanej wody pitnej.

Ilustracje / podpisy

Ilustracja 1:
Platforma heizung.de informuje Klientów końcowych neutralnie i kompetentnie we wszystkich kwestiach związanych z ogrzewaniem i umożliwia kontakt z najbliższą Firmą Partnerską Viessmann.

Ilustracja 2:
Kalkulator ogrzewania Viessmann wspiera pracę Instalatora w profesjonalnych kontaktach internetowych przez automatyczne sporządzanie ofert.

Ilustracja 3:
Nowe rozwiązania ViCare Smart Climate Viessmann są najnowocześniejszymi produktami do indywidualnej regulacji poszczególnych pomieszczeń – na ilustracji: ViCare Termostat.

Ilustracja 4:
Nowy układ regulacji spalania Lambda Pro Control Plus pozawala kotłom kondensacyjnym Vitodens serii 200 na automatyczne dopasowanie się do każdego rodzaju gazu i każdego przewodu kominowego.

Ilustracja 5:
Nadają się także do gęsto zabudowanych osiedli domków szeregowych: nowe pompy ciepła powietrze/woda firmy Viessmann konstrukcji split i monoblok Vitocal 200-S, 222-S i 200-A są bezkonkurencyjnie najcichszymi urządzeniami tego typu.

Ilustracja 6:
Viessmann oferuje szeroki program różnych płaskich i rurowych kolektorów słonecznych Vitosol – wszystkie dysponują system ThermProtect dla aktywnej ochrony przed przegrzaniem.

marzec 2017


Ilustracje do tekstu prasowego