Centrum informacyjne Viessmann

Aby jeszcze skuteczniej przekazywać wiedzę o nowych technologiach w sektorze energii cieplnej, w siedzibie głównej przedsiębiorstwa w Allendorfie (Eder) stworzyliśmy Akademię Viessmann.

Wraz z „Galerią”, której wystawy obrazują istotę naszej marki, muzeum „Via Temporis” oraz innowacyjną centralą energetyczną Akademia stanowi centrum informacyjne Viessmann. Nasi goście przy okazji zwiedzania zakładu mają dzięki temu możliwość zapoznania się z wartościami i kompetencjami, z którymi utożsamia się nasze przedsiębiorstwo.

Kompleksowa oferta obejmująca wszystkie nośniki energii i pełen zakres mocy sprawia, że firma Viessmann jest optymalnie przygotowana na zmianę strukturalną na rynku energii cieplnej. Produkcję w Allendorfie zorganizowaliśmy według metody efektywnego zarządzania zgodnie z zasadami koncepcji „lean production”, co pozwoliło na znaczący wzrost wydajności pracy. Dzięki wdrożeniu przyszłościowej koncepcji „Efektywność Plus” oszczędzamy w zakładzie w Allendorfie blisko 40% energii ze źródeł kopalnych i redukujemy o jedną trzecią emisję CO2. Stawiamy przy tym głównie na biomasę, którą pozyskujemy w znacznej mierze z własnych plantacji drzew szybkorosnących.

Centrum informacyjne wskazuje tym samym wyraźnie, w jaki sposób firma Viessmann, będąca przywiązanym do tradycji przedsiębiorstwem rodzinnym w trzecim pokoleniu, podejmuje wyzwania przyszłości.

produktschulung.jpg

Akademia

Spektrum techniki grzewczej jest coraz bardziej złożone, a paleta produktów coraz bogatsza. Systemy grzewcze zasilane olejem i gazem, pompy ciepła, bioenergia, energia solarna, fotowoltaika, kogeneracja i technika klimatyzacyjna wymagają indywidualnych rozwiązań we wszystkich obszarach zastosowania.

Tylko ten, kto z odpowiednią elastycznością i profesjonalizmem wychodzi naprzeciw tym ciągle zmieniającym się wyzwaniom codzienności zawodowej, może cieszyć się w długiej perspektywie gronem zadowolonych klientów. W dzisiejszych czasach istnieje ogromny popyt na wiedzę o odpowiednich obszarach zastosowania i możliwych połączeniach innowacyjnej techniki wysokiej efektywności oraz systemach pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych. W konsekwencji rosną także wymogi w zakresie kompetencji wszystkich partnerów na rynku energii cieplnej. Programy kształcenia, wiedza i szybkie przetwarzanie informacji zyskują stale na znaczeniu.

W odpowiedzi na to zapotrzebowanie Akademia Viessmann oferuje bogaty program seminariów. Jest on skierowany do firm instalatorskich z branży sanitarno-grzewczo-klimatyzacyjnej, kominiarzy, biur projektowych i inżynieryjnych, doradców energetycznych, architektów, spółdzielni budownictwa mieszkaniowego, placówek edukacyjnych, przemysłu, przedsiębiorstw i gmin. Oferta cieszy się sporym zainteresowaniem – na całym świecie ze szkoleń organizowanych przez Akademię Viessmann korzysta rocznie 90 000 specjalistów.

Galeria

Wystawa „Galeria” obrazuje zasadnicze wartości naszej marki.

Innovationen.jpg
Via-Temporis.jpg

Via Temporis

Wdrażając przełomowe rozwiązania techniczne, firma Viessmann zapisała się na stałe na kartach historii techniki grzewczej i od dawna uchodzi za promotora rozwoju całej branży. Aby zobrazować historię przedsiębiorstwa, zaprezentować ją zwiedzającym zakład w Allendorfie w zwięzły sposób i umiejscowić w kontekście historycznym, skonstruowano wyjątkową budowlę: muzeum „Via Temporis”.

Historyczna wystawa przekazuje informacje o historii przedsiębiorstwa i stanowi jednocześnie wyraz uznania dla życiowego dzieła dr. Hansa Viessmanna, który zakład rzemieślniczy przejęty po II wojnie światowej od swojego ojca rozwinął do przedsiębiorstwa o światowej renomie.

Via Temporis stanowi kontynuację Galerii Viessmann, wybudowanej także w nowoczesnym stylu Bauhaus, nawiązującym do architektury przemysłowej. Na mieszczącej się tu wystawie głównych wartości marki w sposób atrakcyjny wizualnie zaprezentowano istotne kompetencje firmy Viessmann.

Innowacyjne centrale energetyczne

Centrum informacyjne stworzone przez firmę Viessmann w siedzibie przedsiębiorstwa w Allendorfie (Eder) stanowi wyjątkową platformę komunikacji dla całej branży. Systemy grzewcze i kogeneracyjne, zarówno w małym, jak i przemysłowym zakresie mocy, są eksploatowane w centrali energetycznej i salach seminaryjnych.

Wdrażając projekt zrównoważonego rozwoju „Efektywność Plus”, firma Viessmann dowiodła, w jaki sposób przy zastosowaniu techniki dostępnej na rynku można wytwarzać energię cieplną i elektryczną, jednocześnie chroniąc klimat i oszczędzając cenne zasoby. W należącej do przedsiębiorstwa biogazowni można naocznie zaobserwować proces wytwarzania energii z biomasy. Wystawa stała, oprowadzenie po zakładzie oraz Via Temporis oferują zwiedzającym imponującą prezentację marki.

Energiezentrale.jpg