Innowacje

Rozwój systemów o wysokim stopniu efektywności energetycznej do wytwarzania ciepła, pary, prądu i chłodnego powietrza jest centralnym punktem naszych działań badawczych. Naszym punktem odniesienia zawsze pozostają wymogi przyszłości oraz zapotrzebowanie klientów, jednocześnie stale wyznaczamy standardy najlepszych technologii.

Meilensteine.jpg

Innowacje w obszarze wymienników ciepła

Od dwuwarstwowej zespolonej powierzchni grzewczej do wymiennika ciepła Inox-Radial

Wysokie standardy

Firma Viessmann zgodnie ze swoją tradycją dąży do realizacji podstawowego wymogu, jakim jest zastosowanie wysoce efektywnej techniki w celu maksymalnego odciążenia środowiska: dzięki sprawności sięgającej 98 procent nasze systemy grzewcze osiągają szczyt możliwości technicznych. Tak samo wysokie standardy w zakresie efektywności energetycznej stosujemy także w odniesieniu do naszych systemów w obszarze zasilania energią elektryczną, techniki chłodniczej i nowoczesnych instalacji parowych. Ciągła optymalizacja jest naszym celem.

Entwicklung.jpg

Podstawą najwyższej jakości jest proces rozwoju.