Viessmann jest jednym z wiodących producentów techniki grzewczej koncentrującym się na nowoczesnych technologiach mających na celu oszczędność energii i kosztów ogrzewania oraz ochronę środowiska naturalnego. 

Do Przedstawicielstwa Handlowego Firmy Viessmann w Mysłowicach poszukujemy osoby na stanowisko:

Doradca Handlowy w Biurze

Zakres obowiązków:
◾ doradztwo techniczno-handlowe dla klientów indywidualnych i firm partnerskich
◾ pozyskiwanie i realizacja zamówień klientów
◾ przygotowywanie ofert techniczno-handlowych
◾ znajomość i informowanie klientów o pełnej ofercie, akcjach sprzedażowych, nowościach w ofercie
◾ prowadzenie administracji sprzedaży w zakresie realizacji zamówień

Wymagania:
◾ wykształcenie wyższe lub średnie (specjalność ogrzewnictwo, technika sanitarna, klimatyzacja itp.)
◾ znajomość branży i urządzeń techniki grzewczej
◾ doświadczenie w obsłudze klienta
◾ gotowość do podnoszenia kwalifikacji
◾ prawo jazdy kat.B

Oferujemy:
◾ pracę w stabilnej firmie
◾ możliwość podnoszenia kwalifikacji
◾ możliwość własnego rozwoju
◾ przyjazną atmosferę pracy
◾ nowoczesne narzędzia pracy
◾ wynagrodzenie powiązane z indywidualnymi wynikami pracy

Zainteresowanych ofertą prosimy o przesyłanie CV oraz listu motywacyjnego na adres e-mail: kadry@viessmann.pl
Prosimy o dopisanie klauzuli:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb rekrutacji na stanowisko Doradca Handlowy w Biurze przez Viessmann Sp. z o.o. zgodnie z europejskim rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L nr 119, str. 1).
Jeżeli życzą sobie Państwo brać udział również w przyszłych procesach rekrutacji prowadzonych przez Viessmann Sp. z o.o. prosimy dodatkowo o dopisanie klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb przyszłych procesów rekrutacji przez Viessmann Sp. z o.o. zgodnie z europejskim rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L nr 119, str. 1).

Administratorem danych osobowych jest Viessmann sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Karkonoska 65, 53-015 Wrocław (adres mailowy do korespondencji: kadry@viessmann.pl). Dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia rekrutacji na aplikowane stanowisko. Dane osobowe przetwarzane będą również dla potrzeb przyszłych procesów rekrutacyjnych, jednak jedynie po uzyskaniu odrębnej dobrowolnej zgody w tym zakresie. Podstawą przetwarzania danych jest dobrowolnie wyrażona zgoda (art. 6 ust. 1 pkt a RODO). Odbiorcami danych osobowych kandydatów mogą być odpowiednie organy państwowe działające na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Ponadto dane kandydatów mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora, m.in. dostawcom usług IT – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z Administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do zakończenia procesu rekrutacji na aplikowane stanowisko lub do momentu wycofania zgody. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, pani/Pan iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO. Dane osobowe, mogą być przekazywane do państw trzecich w kontekście infrastruktury informatycznej, z której korzysta Administrator. W przypadkach wskazanego przekazania stosowane są odpowiednie i właściwe zabezpieczenia wymagane przez przepisy o ochronie danych osobowych oraz umożliwia uzyskanie kopii danych przekazanych do państw trzecich. Podanie danych spoza zakresu wymienionego w art. 22¹ ustawy dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (tekst jednolity Dz.U. z 1998 r., Nr.21. poz. 94, z późn. zm.) jest dobrowolne.