Zaangażowanie w ochronę środowiska

Jako przedsiębiorstwo rodzinne w trzecim pokoleniu i wiodący na świecie producent techniki grzewczej deklarujemy nie tylko naszą odpowiedzialność społeczną, lecz również odpowiedzialność za bezpieczną przyszłość następnych pokoleń. Nieprzerwana optymalizacja działań mających na celu oszczędność zasobów i ochronę środowiska naturalnego w rozumieniu zrównoważonego rozwoju jest z tego względu istotnym elementem filozofii naszego przedsiębiorstwa.


emas.jpg

Silne korzenie zarządzania środowiskowego

Od dziesięcioleci urzeczywistniamy koncepcję zintegrowanej ochrony środowiska wzdłuż całego łańcucha tworzenia wartości. Ochrona środowiska zintegrowana w procesie i produkcie ma absolutny priorytet przed usuwaniem już powstałych szkód. Realizowane przez wiele lat zarządzanie środowiskowe organizuje i kontroluje realizację polityki ochrony środowiska.

Realizacja celów określonych w polityce środowiskowej jest poddawana stałej kontroli. Wszystkie położone na terenie Niemiec zakłady Viessmann i oddziały dystrybucyjne posiadają certyfikat zgodności z normą DIN EN ISO 14001. Jako pierwsze przedsiębiorstwo w branży techniki grzewczej i drugie w skali Republiki Federalnej Niemiec, firma Viessmann Werke ze swoimi zakładami w Allendorfie w 1995 roku otrzymała certyfikat zgodności z najsurowszym europejskim Systemem Ekozarządzania i Audytu (EMAS).


Efektywne energetycznie i ekologiczne produkty

Szczególnie w fazie rozwoju naszych produktów pojęcie „zrównoważonego rozwoju” ma wyjątkowe znaczenie. Już podczas konstruowania szczególną uwagę przywiązuje się do tego, aby wykorzystanie surowców w procesie produkcji przebiegało z dbałością o zasoby. W bieżącej pracy wytwornice ciepła wyróżnia wysoka sprawność cieplna i trwałość. Na koniec okresu eksploatacji produkty marki Viessmann są odpowiednio przetwarzane w celu pozyskania cennych surowców, które ponownie zasilają obieg produkcji i obróbki tworzyw.

Firma Viessmann została wielokrotnie wyróżniona za swoje technologiczne innowacje i przykładne zaangażowanie w ochronę środowiska, otrzymując m.in. „Europejską Nagrodą Środowiskową” i nagrodę „Glanzlicht” Sojuszu na Rzecz Ochrony Środowiska landu Hesja. Zaś Niemiecka Agencja Energetyki (dena) przyznała firmie nagrodę „Energy Efficiency Award” za centralę rekuperacji ciepła zrealizowaną w ramach programu „Efektywność Plus”.

auszeichnungen.jpg

nachhaltigkeitspreis.jpg

Projekt zrównoważonego rozwoju „Efektywność Plus”

W centrum aktualnego zaangażowania w zrównoważony rozwój znajduje się projekt latarni „Efektywność Plus”, oparty na kompleksowej koncepcji ochrony klimatu, efektywnego wykorzystania zasobów i bezpieczeństwie lokalizacji. Zwiększamy dzięki temu nie tylko efektywność pracy i wykorzystania materiałów w procesie produkcji, lecz również efektywność energetyczną zarówno źródeł ciepła, jak i odbiorników. W rezultacie oszczędzamy 40 procent energii ze źródeł kopalnych i redukujemy emisję CO2 o jedną trzecią. Dzięki temu zapotrzebowanie energetyczne nie jest już proporcjonalnie związane z wielkością produkcji.

W 2009 roku za „najbardziej zrównoważoną produkcję w Niemczech w 2009 roku” przedsiębiorstwo otrzymało Niemiecką Nagrodę za Zrównoważony Rozwój, w roku 2011 tę samą nagrodę za „najbardziej zrównoważoną markę w Niemczech w 2011 roku”, a w 2013 roku nagroda ta ponownie została przyznana, tym razem za „przykładną efektywność wykorzystania zasobów”.

nabu.png

Umowa kooperacyjna ze Związkiem Ochrony Natury (NABU) podkreśla nasze konsekwentne zorientowanie na kwestie ochrony środowiska.