System produkcji firmy Viessmann

System produkcji firmy Viessmann (ViPS) to zestaw wytycznych obowiązujących wszystkie powiązane spółki, opisujący sposób kształtowania, wdrażania, kontrolowania i stałej optymalizacji procesów produkcyjnych.

Zawiera on istotne cele, zasady, metody i narzędzia organizacji produkcji – w oparciu o myśl przewodnią, jaką jest stała optymalizacja i procesy synchroniczne.

Główne zasady produkcji

Standaryzacja / wizualizacja / porządek i czystość


Oprócz stabilności procesu gwarantujemy, że procesy są realizowane w ściśle określony sposób. Wszelkie odchylenia w ramach procesów produkcyjnych są natychmiast rejestrowane. Celem jest unikanie marnotrawstwa i poprawa wydajności wytwórczej.

Pracownicy

Kwalifikacja / wykształcenie / bezpieczeństwo pracy


Wysokie kwalifikacje naszych pracowników postrzegamy jako warunek niezbędny do realizacji zasad produkcji. Stały proces kształcenia zwiększa zadowolenie pracowników. Nasza Akademia oferuje w tym zakresie szereg programów dokształcających.

Procesy synchroniczne

Produkcja zgodnie z cyklem wymaganym przez klienta / produkcja cykliczna / logistyka / stały proces optymalizacji / sterowanie procesem produkcji


Nasza produkcja ściśle dostosowuje się do wymagań klienta. Dotyczy to nie tylko samych zleceń, lecz także naszych wewnętrznych procesów w rozumieniu relacji klient-dostawca.

Efektywne instalacje

Środki robocze dostosowane do produkcji


Aby wytwarzać produkty w konkurencyjnych cenach, musimy przykładać dużą wagę do maksymalnej efektywności wykorzystania naszych instalacji produkcyjnych oraz unikać nieplanowanych przestojów. W tym celu stosuje się koncepcję operatora i inwestora opartą na globalnym zarządzaniu utrzymania ruchu (ang. TPM).

Bezbłędne produkty i procesy

Zapobieganie błędom / zgłaszanie błędów / usuwanie błędów / audytowanie


„Jakość w centrum uwagi” to dążenie wszystkich pracowników. W przypadku produktów i procesów głównym założeniem jest zerowa tolerancja dla błędów. Tylko w ten sposób możemy dostarczać naszym klientom produkty najwyższej jakości.

Zarządzanie procesem produkcji

Shopfloor Management


Gwarantujemy, że w miejscu tworzenia wartości przez wykwalifikowanych pracowników nieustannie kontynuowany jest proces zmian. Wsparcie tego procesu zapewnia zasada ciągłej optymalizacji (Kaizen).