Wiele globalnych wyzwań związanych ze zrównoważonym rozwojem i wezwań do działania zostało opisanych w Celach Zrównoważonego Rozwoju ONZ (SDGs). Zapoczątkowane w 2015 roku, SDGs stanowią inspirujące ramy dla zbiorowego działania. Wszystkie cele są ze sobą powiązane, a Viessmann wykorzysta je jako kompas do mobilizacji zmian.

SDGs i rozwiązania firmy Viessmann

W naszym ostatnim raporcie klimatycznym Viessmann opublikował naszą strategię klimatyczną, która przedstawia nasz wkład między innymi w SDG 13. W kolejnym kroku, przy definiowaniu całościowej strategii zrównoważonego rozwoju dla całej Grupy Viessmann, korzystamy obecnie z naukowego wzorca Future-Fit Business Benchmark. Umożliwi nam to spojrzenie na nasze obecne modele biznesowe przez pryzmat Celów Zrównoważonego Rozwoju (SDGs) i w rezultacie stworzenie jasnej perspektywy, w jaki sposób wpływamy na SDGs dzisiaj i jak maksymalizujemy nasz pozytywny wkład w osiągnięcie SDGs do 2030 roku. SDGs są dla nas drogowskazem w rozwoju działalności firmy Viessmann, wyznaczaniu celów i współpracy z naszymi partnerami. W związku z globalnym opóźnieniem w realizacji SDGs - poprzez przekroczenie granic planetarnych i braki w realizacji fundamentu społecznego - konieczne jest szybkie, aktywne przejście na modele biznesowe mające wyłącznie pozytywny wpływ na ludzi i planetę - i to właśnie robimy w firmie Viessmann.

Obraz przedstawia ikony Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ (SDGs)

Szczególną uwagę zwracamy na te cele

W naszym pierwszym podejściu do SDGs oceniliśmy 17 celów na podstawie znaczenia dla grupy przedsiębiorstw. W rezultacie następujące osiem SDGs zostało uznane za najbardziej istotne. 

Cel 5: Osiągnięcie równości płci i wzmocnienie pozycji wszystkich kobiet i dziewcząt

Cel ten obejmuje zakończenie wszelkich form dyskryminacji kobiet i dziewcząt oraz ochronę ich przed przemocą. W odniesieniu do naszej firmy koncentrujemy się na równym udziale kobiet w rynku pracy oraz godzeniu życia zawodowego i rodzinnego kobiet i mężczyzn poprzez działania na rzecz partnerskiego podziału zadań w pracy rodzinnej.

Cel 6: Zapewnienie dostępu do czystej wody i urządzeń sanitarnych

Woda jest jednym z wielu ograniczonych zasobów. Dostęp do czystej wody pitnej, poprawa jakości wody, efektywne wykorzystanie i zrównoważone wycofanie wody we wszystkich sektorach, wdrożenie zintegrowanego zarządzania zasobami wodnymi, ochrona i odbudowa ekosystemów zależnych od wody itp. są rozpatrywane w ramach SDG 6. Jako przedsiębiorstwo chcemy uwzględnić wszystkie te punkty w naszych procesach produkcyjnych i włączyliśmy je już do naszego systemu zarządzania środowiskiem.

Cel 7: Zapewnienie dostępu do przystępnej cenowo i czystej energii

Jedną z największych transformacji, jakich my jako ludzie na tej planecie będziemy musieli dokonać w przyszłości, jest przestawienie dostaw energii na zasoby odnawialne. Oznacza to, że już teraz musimy wykorzystywać energię w sposób jak najbardziej efektywny, aby zachować zasoby naszej planety i zmniejszyć nacisk na produkcję energii. Systemy energetyczne firmy Viessmann już dziś opierają się na tych zasadach. Przez całą dobę pracujemy nad tym, aby wszystkie nasze procesy, produkty i usługi były jak najbardziej efektywne energetycznie.

Cel 8: Wspieranie godnej pracy i trwałego wzrostu gospodarczego

Wzrost gospodarczy jest podstawą dobrobytu w uprzemysłowionych krajach świata. Zapewnia tworzenie nowych miejsc pracy i służy jako podstawa skutecznego państwa opiekuńczego. W przyszłości musimy jednak dążyć do oddzielenia wzrostu gospodarczego od zużycia zasobów i energii. W codziennej pracy firmy Viessmann koncentrujemy się na opracowywaniu rozwiązań technicznych oszczędzających zasoby. Naszych pracowników traktujemy sprawiedliwie. Są oni częścią rodziny Viessmann.

Cel 11: Uczynić miasta i gminy zrównoważonymi

Coraz więcej ludzi na całym świecie mieszka w miastach. I chociaż miasta zajmują tylko około 2 procent powierzchni ziemi, to mieszka w nich już ponad 50 procent ludności świata. Miasta pełnią więc rolę centralnych etapów zrównoważonego rozwoju: napędzają nasze gospodarki, kulturę i innowacje. 75 procent emisji dwutlenku węgla powstaje w miastach. Dlatego musimy zwrócić szczególną uwagę na zrównoważony rozwój miast. W firmie Viessmann przyczyniamy się do tego w znacznym stopniu dzięki naszym technologiom.

Cel 12: Zapewnienie zrównoważonej konsumpcji i produkcji

W skrócie chodzi o delikatną równowagę: z jednej strony utrzymanie i zwiększenie dobrobytu, z drugiej - ochrona ograniczonych zasobów naszej planety. Ogromnym wyzwaniem jest powiązanie poszczególnych praktyk i zachowań z ich skutkami na całym świecie oraz uwzględnienie złożoności globalnych współzależności. Nasza firma stara się uwzględniać zrównoważony rozwój we wszystkich swoich procesach i stara się odpowiednio dostosować działania administracyjne, produkcyjne i handlowe.

Cel 13: Ochrona klimatu i przeciwdziałanie zmianom klimatu

Globalna zmiana klimatu jest jednym z największych wyzwań XXI wieku. Nie zatrzymuje się ona na granicach państw, a jej skutki dotykają nas wszystkich. Szybkie i ambitne działania mające na celu redukcję szkodliwych dla klimatu emisji oraz dostosowanie się do skutków zmian klimatu są niezbędne dla globalnego zrównoważonego rozwoju.

Cel 17: Wzmocnienie środków realizacji i ożywienie globalnego partnerstwa na rzecz zrównoważonego rozwoju

Wszystkie 17 celów można ostatecznie osiągnąć tylko dzięki współpracy wielu podmiotów na całym świecie. Dzięki współpracy w sieci można tworzyć nowe partnerstwa, wskazywać kreatywne rozwiązania i rozpowszechniać najlepsze praktyki. Również firma Viessmann poświęca się temu celowi.