„Efektywność Plus” – efektywność zasobów, ochrona klimatu i bezpieczeństwo lokalizacji w siedzibie głównej firmy Viessmann w Allendorfie (Eder)

Strategiczny projekt zrównoważonego rozwoju „Efektywność Plus”

Wdrażając strategiczny projekt zrównoważonego rozwoju „Efektywność Plus”, firma Viessmann udowodniła, że cele polityki energetycznej i klimatycznej z terminem realizacji w 2050 roku mogą zostać osiągnięte już dziś. Dzięki zastosowaniu dostępnej na rynku techniki nie tylko udało się zwiększyć wydajność pracy i zmniejszyć zużycie materiałów, lecz osiągnięto przede wszystkim wyraźny wzrost efektywności energetycznej. Zużycie energii ze źródeł kopalnych spadło o dwie trzecie, emisja CO2 zmniejszyła się o 80 procent.


W nowej centrali energetycznej stosowane są wszystkie istotne nośniki energii – olej i gaz, podobnie jak biomasa, energia słoneczna oraz ciepło pochodzące z powietrza i gruntu. Istotną rolę odgrywają wysokoefektywne technologie, jak technologia kondensacyjna i kogeneracja.


Do łagodnej dla klimatu produkcji ciepła i prądu wykorzystuje się zwłaszcza zrębki drzewne, wytwarzane na własnych plantacjach drzew szybkorosnących. Na powierzchni 180 hektarów uprawia się topole i wierzby, które pokrywają blisko połowę rocznego zapotrzebowania wynoszącego 7000 ton biomasy stałej.

Kurzumtriebsplantagen.jpg

Firma Viessmann uprawia na własnych plantacjach drzew szybkorosnących topole i wierzby do pozyskiwania biomasy.

Bioenergia pokrywa już dziś 77 procent zapotrzebowania na ciepło zakładu w Allendorfie. Celem długoterminowym jest pełne zasilanie tym przyjaznym dla klimatu nośnikiem energii. Ponadto obowiązuje tutaj zasada zrównoważonego rozwoju, to znaczy: zużywać zawsze tylko tyle biomasy, ile wyrasta w tym samym okresie czasu.

Dodatkowo biogazownia pracująca zgodnie z zasadą fermentacji suchej dostarcza rocznie blisko 2,7 MWh energii elektrycznej i ciepła. Funkcję substratu spełniają pozostałości z rodzimego rolnictwa, procesu pielęgnacji krajobrazu oraz surowce odnawialne. Druga biogazownia została ukończona w 2013 roku. Jest to instalacja do fermentacji mokrej, wytwarzająca rocznie z 15 000 t substratu blisko 1,6 miliona metrów sześciennych biogazu, oczyszczanego do jakości gazu ziemnego i przekazywanego do sieci publicznej.

Biogasanlage.jpg

Druga biogazownia w zakładzie w Allendorfie (Eder) pracuje zgodnie z zasadą fermentacji mokrej. Biogaz jest oczyszczany do jakości gazu ziemnego i przekazywany do sieci publicznej.