Instalacje paleniskowe opalane drewnem icon-biomasse.png

Wytwarzanie wysoko-/niskociśnieniowej wody gorącej i pary lub ciepła procesowego. Uwzględniając łączną kwotę inwestycji oraz dzisiejsze ceny energii, kocioł na paliwo stałe stanowi ekonomiczną alternatywę; kotły takie mają wysoki współczynnik sprawności i charakteryzują się oszczędnym zużyciem.