Vitoflex 300-SRT – urządzenie do pracy ciągłej z paleniskiem rusztowym wielostopniowym


Zalety

  • Przystosowanie do pracy w trybie ciągłym
  • Gwarancja wydajności z zastosowaniem paliw o maksymalnej zawartości wody wynoszącej 55 procent
  • Dostosowanie mocy do zapotrzebowania na ciepło
  • Różnorodność wariantów zapewnia elastyczne zastosowanie
  • Przystosowanie także do paliw o dużej zawartości popiołu (do 10 procent)


Spala również „mokre” drewno

Kocioł na biomasę Vitoflex 300-SRT może spalać drewno o maksymalnej zawartości wody sięgającej 55 procent. To przede wszystkim atrakcyjny cenowo, niesezonowany materiał, jak zrębki drewna leśnego, odpady z cięcia letniego, kora i drewno uzyskane podczas pielęgnacji krajobrazu.

Palenisko rusztowe wielostopniowe jest skonstruowane do rocznego obciążenia pełnego w wymiarze 8000 godzin. Kocioł nadaje się tym samym także do napędzania turbiny parowej do produkcji prądu.


Trwałość i niezawodność

Kocioł Vitoflex 300-SRT dostosowuje swoją moc do rzeczywistego zapotrzebowania na ciepło. Stanowi tym samym atrakcyjne rozwiązanie dla gmin i komercyjnych dostawców energii.

Kocioł z paleniskiem na drewno Vitoflex 300-SRT

Idealny dla gospodarki komunalnej i dostawców energii

Vitoflex 300-SRT cechuje się modulowaną pracą, tzn. dopasowuje swoją moc do rzeczywistego zapotrzebowania ciepła. Tym samym ten kocioł biomasowy jest ekonomicznym rozwiązaniem dla przedsiębiorstw gospodarki komunalnej i profesjonalnych dostawców energii.

Paleniska na drewno są sensowną alternatywą dla paliw kopalnych. Za tym surowcem naturalnym przemawia nie tylko aspekt odpowiedzialności za środowisko naturalne: drewno jak surowiec miejscowy jest bardzo korzystne także pod względem ekonomicznym, a jego ceny podlegają stosunkowo nieznacznym wahaniom.

Przewidziane do ruchu ciągłego

Kocioł z paleniskiem na drewno Vitoflex 300-SRT ze stopniowym rusztem skokowym zaprojektowany jest do ruchu ciągłego przez ponad 8000 godzin rocznie. Dzięki temu nadaje się doskonale do wytwarzaniu prądu w elektrociepłowniach biomasowych. Można w nim bez strat dla osiągów spalać paliwo o zawartości wody do 55 procent. Pozwala to na elastyczny wybór także tanich, niepodsuszanych paliw, jak zrębki leśne, odpady zielone, kora i drewno z pielęgnacji zadrzewień.


Przekrój produktu

Przegląd

Moc
Od 550 do 8000 kW
Wykorzystanie w skali roku w godzinach
Do 8000 godzin
Paliwo
icon-biomasse.png
Kora, drewno pozyskane w ramach pielęgnacji krajobrazu, odpady z cięcia letniego, kłącza, kora długowłóknista, odpady z przetwórstwa drzewnego, drewno pozyskane z trzebieży
Zawartość wody w paliwie
6–60%
Zawartość popiołu
Do 10%
Obszar zastosowania
icon-gewerbe.png icon-industrie.png icon-kommunen.png
Lokalne i zdalaczynne sieci ciepłownicze, kogeneracja, zakłady szklarniowe, gminni i prywatni inwestorzy, przemysł recyklingowy
Pozostałe właściwości
Komora spalania Low Nox, w pełni automatyczne usuwanie popiołu, płynna regulacja obciążenia w zakresie od 25% do 100%, technika rusztu wielostopniowego z maksymalnie trzema hydraulicznie napędzanymi strefami rusztu, duża elastyczność wyboru paliwa, standardowy popychacz podrusztowy, obszerna i bardzo masywna konstrukcja
Vitoflex-300-SRT-Schnitt.png