Kogeneracja dla przemysłu

Zdecentralizowane zaopatrzenie w ciepło i prąd coraz bardziej zyskuje na znaczeniu. Firma Viessmann oferuje rozwiązania mogące przyczynić się do skompensowania nieprzewidywalności oferty energii elektrycznej pochodzącej ze źródeł odnawialnych.

Jako alternatywę dla elektrowni atomowych i konwencjonalnych elektrowni węglowych stworzono wiele farm wiatrowych i instalacji fotowoltaicznych. Ponieważ jednak ich funkcjonowanie cechuje się znaczną zmiennością i brakiem możliwości planowania, sterowane instalacje kogeneracyjne są elementem ważnym dla sukcesu przełomu energetycznego. Ich rozwój służy celom politycznym, zgodnie z którymi do 2020 r. udział instalacji kogeneracyjnych w produkcji energii elektrycznej ma wzrosnąć do 25 procent.

Zdecentralizowane wytwarzanie prądu

W przypadku wystąpienia niedoborów energii pochodzącej ze zmiennych źródeł systemy mikrokogeneracyjne i moduły kogeneracyjne mogą istotnie przyczynić się do pokrycia zapotrzebowania. Ponieważ proces ten następuje w sposób zdecentralizowany i energia elektryczna jest wytwarzana w domu, następuje odciążenie sieci elektrycznych. Samodzielne wytwarzanie prądu przy wykorzystaniu kogeneracji zastępuje konieczność zakupu prądu z sieci publicznej.

Kogeneracja icon-gas.png

Moduły kogeneracyjne o mocy 530 kWe i 660 kWt. Firma Viessmann dysponująca ponad 25-letnim doświadczeniem w tym obszarze oferuje wydajne systemy kogeneracyjne zasilane gazem. W uzupełnieniu do produktów standardowych wytwarza również moduły kogeneracyjne dostosowane do indywidualnych wymagań klienta.