Wysokociśnieniowe kotły na ciepło odpadowe dla przemysłu

Kotły na ciepło odpadowe wykorzystują ciepło ze spalin pochodzących z procesów spalania lub strumieni gorącego powietrza usuwanego podczas procesów przemysłowych.