Wysokociśnieniowe kotły na ciepło odpadowe dla przemysłu

Kotły na ciepło odpadowe wykorzystują ciepło ze spalin pochodzących z procesów spalania lub strumieni gorącego powietrza usuwanego podczas procesów przemysłowych.

Wysokociśnieniowe kotły na ciepło odpadowe do wytwarzania pary

Wytwarzanie pary wodnej do wykorzystania przemysłowego i jej „obsługa” różnią się w kilku punktach znacząco od zwykłego wytwarzania ciepła w technice grzewczej z użyciem wody jako nośnika ciepła. Zwłaszcza wysokociśnieniowe wytwarzanie pary w wyższym zakresie mocy wymaga specjalnego wyposażenia instalacji.