Vitomax 300-HS M93A – kocioł przemysłowy dużej mocy


Zalety

  • Trójciągowy kocioł stalowy bez wymurówki
  • Duża komora parowa o niskim obciążeniu komory parowej zapewnia wysoką jakość pary i niską wilgotność resztkową
  • Konstrukcja niskonapięciowa zapewnia długą żywotność
  • Prosty serwis dzięki licznym otworom rewizyjnym i inspekcyjnym oraz rezygnacji z wymurówki
  • Optymalna geometria rury palnika gwarantuje spalanie z niską emisją substancji szkodliwych


Współczynnik sprawności powyżej 95,5 procent

Wysokociśnieniowy kocioł parowy Vitomax 300-HS M93A spełnia wszelkie wymogi spalania z zachowaniem niskiej emisji substancji szkodliwych. W przypadku eksploatacji gazowej emisja NOx wynosi mniej niż 70 mg/Nm³, w przypadku eksploatacji olejowej – poniżej 150 mg/Nm³.

Niezależnie od zastosowanego paliwa jego wydajność mieści się w zakresie od 1 do 4 t/h bez redukcji mocy.

Ciśnienie robocze sięga od 6 do 25 bar (na zamówienie do 30 bar).

Współczynnik sprawności przekracza 95,5 procent przy pełnym obciążeniu i w trybie pracy ciągłej.

Kocioł Vitomax 300-HS został stworzony na potrzeby przemysłu produkcyjnego, gdzie wymagany jest stały dopływ pary. Zalicza się tu w szczególności przemysł spożywczy, przemysł nawozów, materiałów budowlanych, papierniczy, napojów, chemiczny i farmaceutyczny, ale także szpitale i rafinerie.


Długotrwała eksploatacja kotła

Odstępy między płomieniówkami, odstępy płomieniówek od płaszcza i od rury palnika są wyraźnie większe niż odstępy wymagane.

W ten sposób uzyskano wyraźną redukcję siły poprzecznej, oddziałującej na dno kotła po stronie czołowej wskutek różnej rozszerzalności liniowej płomieniówek i rury palnika.

Konstrukcja ta zapewnia długotrwałą eksploatację kotła Vitomax 300-HS.

Liczne otwory rewizyjne i inspekcyjne ułatwiają przegląd stanu kotła.

Przekrój produktu

Przegląd

Wydajność pary (t/h)
Od 1 do 4 t/h
Sprawność kotła
Do 95,5 (ze zintegrowanym ekonomizerem)
Dopuszczalne ciśnienie robocze
Od 6 do 25 bar (na zamówienie 28, 30 bar)
Paliwo
icon-oel.png icon-gas.png
Olej opałowy lekki zgodny z normą DIN 51603 część 1. Gaz ziemny, miejski i płynny odpowiadający treści arkusza roboczego DVGW G 260/I i II oraz przepisom lokalnym. Olej opałowy ciężki lub olej opałowy o niskiej zawartości siarki zgodny z normą DIN 51603 część 2, 3, 5. Inne paliwa na zamówienie.
Obszar zastosowania
icon-gewerbe.png icon-industrie.png
Działalność gospodarcza, przemysł, nowe budownictwo i obiekty modernizowane
Technika regulacji
Uproszczona obsługa za pomocą sterownika programowalnego (PLC) z przejrzystym, ergonomicznym, graficznym interfejsem użytkownika (kolorowy panel dotykowy 10,4 cala)
Pozostałe właściwości
Kocioł trójciągowy z ekonomizerem lub bez. Wysokociśnieniowy kocioł parowy w wersji Low-NOₓ odpowiadający wymogom dyrektywy w sprawie urządzeń ciśnieniowych 97/23/WE. Dzięki zastosowaniu techniki trójciągowej i obszernej komory spalania kocioł ten spełnia najsurowsze wymogi w zakresie emisji substancji szkodliwych.
Vitomax-300-HS-Schnitt.png