VEGRO Warzywa Groblewskich - Balczewo

Kujawska Grupa Producentów Warzywa Groblewskich Sp. z o.o. jest grupą producentów gospodarującą na  800 ha gruntów rolnych, z czego produkcja warzyw prowadzona jest na 400 ha.Członkowie grupy uprawiają warzywa na ziemi kujawskiej od wielu lat. Ceniona jest jej urodzajność oraz panuje tu  wyższa kultura rolna niż w innych regionach. Region kujawski już przed 20 laty wyróżniał się w kraju większą ilością  gospodarstw indywidualnych, zarówno co do powierzchni gospodarstw jak i wielkości ich  produkcji.