Elektrownia Łaziska w Łaziskach Górnych

TAURON Wytwarzanie Spółka Akcyjna Oddział Elektrownia Łaziska w Łaziskach Górnych to zawodowa elektrownia systemowa opalana węglem kamiennym z własnym węzłem ciepłowniczym.