Szpital Specjalistyczny w Jeleniej Górze

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Specjalistyczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych założony został w 1946 roku w Barcinku w formie Sanatorium przeciwgruźliczego. W 1970 roku zmienił profil specjalizacji na leczenie nerwic. W 1989 roku został przeniesiony do Cieplic (Jelenia Góra) i ma tu swoją siedzibe do dzisiejszego dnia.