Szpital Kolejowy im. dr. med. Włodzimierza Roeflera w Pruszkowie

Szpital kolejowy wchodzący w skład spółki Mazowieckiego Centrum Rehabilitacji STOCER Sp. z.o.o powstałej w 1949 r.