Wojskowy Szpital Kliniczny we Wrocławiu

Szpital kolejowy wchodzący w skład spółki Mazowieckiego Centrum Rehabilitacji STOCER Sp. z.o.o powstałej w 1949 r.