Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Niepołomicach

Zadaniem placówki jest kształcenie absolwentów szkół podstawowych oraz osób dorosłych. W skład Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego wchodzą: Branżowa Szkoła I Stopnia- trzyletnia, Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych- 4 letnie, Centrum Kształcenia Zawodowego.