Wod-Kan Sp. z o.o. Bełchatów

Zmodernizowana oczyszczalnia jest oczyszczalnią nowoczesną dającą duże możliwości rozwoju miasta. Może również przyjmować ścieki z sąsiednich gmin. Spełnia wszystkie parametry określone w obowiązujących przepisach polskich i unijnych dla tego typu obiektu. Pozwala to na zrzucanie ścieków po oczyszczeniu do rzeki Rakówki bez narażenie na zanieczyszczenie środowiska tym samym płacenia wysokich kar za przekraczanie dopuszczalnych ładunków zanieczyszczeń.