Sieć sprzedaży

Doradztwo, sprzedaż, instalacja i serwis naszych urządzeń są realizowane wyłącznie przez partnerów branżowych współpracujących z firmą Viessmann, regularnie przez nas szkolonych i dobrze znających nasze produkty.


Skorzystaj z szerokiego zakresu usług serwisowych naszych partnerów branżowych

  • Bezpłatne, niezobowiązujące i indywidualne doradztwo, również u klienta
  • Określenie zapotrzebowania na ciepło i ciepłą wodę użytkową w gospodarstwie domowym/nieruchomości klienta, niezbędne do rzetelnego doboru urządzenia grzewczego.
  • Konkretne zalecenia, który nośnik energii – olej, gaz, energia słoneczna, drewno, ciepło z powietrza i gruntu – najlepiej odpowiada potrzebom i możliwościom budynku, zarówno nowego, jak i modernizowanego.
  • Informacje o możliwości połączenia różnych nośników energii w celu osiągnięcia maksymalnych oszczędności.
  • Kontrola komina w porozumieniu z kominiarzem pod kątem przystosowania do nowego kotła grzewczego oraz spełnienia wymogów ustawowych.
  • Poglądowa kalkulacja oszczędności na kosztach ogrzewania, możliwych do uzyskania dzięki modernizacji
  • Informacje dotyczące publicznego dofinansowania na zakup i montaż urządzeń grzewczych oraz wsparcia na etapie składania wniosków o dotacje.
  • Kalkulacja okresu zwrotu nakładów inwestycyjnych poniesionych na nową instalację grzewczą.