Moduły kogeneracyjne dla sieci lokalnych

Moduły kogeneracyjne dla sieci lokalnych

Zasilany gazem moduł kogeneracyjny wytwarza jednocześnie ciepło i prąd. Jego moc umożliwia zastosowanie go w obiektach mieszkalnych i zakładach przemysłowych. Po stronie ciepła moduł kogeneracyjny pracuje równolegle z kotłem grzewczym. Obie wytwornice ciepła są podłączone do instalacji podgrzewającej wodę grzewczą i użytkową.