Vitobloc 200 typ BM-55/88 – moduł kogeneracyjny zasilany biogazem w średnim zakresie mocy


Zalety

  • Eksploatacja z wykorzystaniem biogazu; brak konieczności uzdatniania do biometanu
  • Gotowy do podłączenia i sprawdzony fabrycznie
  • W standardzie tryb zasilania zastępczego
  • Sprawdzone systemy zdalnego nadzoru i automatyzacji
  • Atrakcyjne programy dofinansowania


Moduły kogeneracyjne o niskiej emisji przeznaczone do lokalnych sieci ciepłowniczych

Moduły kogeneracyjne Vitobloc 200 BM-55/88 osiągają moc 55 kWe i 88 kWt. Są przystosowane do eksploatacji z wykorzystaniem biogazu. Zastosowanie modułów w lokalnych sieciach ciepłowniczych szczególnie sprawdza się w połączeniu z biogazownią.

Nagromadzone ciepło zostaje przekazane do odbiorców, podczas gdy energia elektryczna wytworzona w biogazowni może zostać wykorzystana lub przekazana do sieci publicznej.


Dostawa w wersji gotowej do podłączenia

Vitobloc 200 spełnia restrykcyjne techniczne warunki przyłączenia określane przez operatorów sieci.

Do standardowego wyposażenia należą akumulatory rozruchowe i generator synchroniczny, dzięki czemu moduł kogeneracyjny może także działać w trybie zasilania zastępczego.

W pełni gotowe do podłączenia i przetestowane fabrycznie jednostki zapewniają minimalny nakład pracy podczas instalacji i sprawdzone parametry eksploatacyjne.

Przekrój produktu

Vitobloc-200_BM-36-55-Schnitt.png

Schemat działania

Funktionsschema.png