Warunki uczestnictwa w zabawie Viessmann Climate Solutions SE w mediachspołecznościowej na temat wideo „Duch zespołowy Viessmann/FC Bayern”

Firma Viessmann Climate Solutions SE, Viessmannstraße 1 w 35108 Allendorf (Eder), Niemcy, organizuje zabawę, przeprowadzaną w mediach społecznościowych w Polsce.

Uczestniczyć w niej mogą wszystkie osoby, które ukończyły 18 rok życia i mają miejsce zamieszkania w wymienionym wyżej kraju. Uczestnictwo jest bezpłatne. Nabycie produktu nie jest warunkiem uczestnictwa.

Uzupełniające objaśnienia odnośnie sposobu przeprowadzania zabawy podane są na stronie docelowej, w punkcie menu „Jak wziąć udział”. Warunkiem uczestnictwa jest zgłoszenie z podaniem pełnego i prawdziwego imienia i nazwiska oraz aktualnego adresu poczty elektronicznej. Na jedną osobę dopuszcza się tylko jedno zgłoszenie.

Zabawa zaczyna się dnia 07.11.2022 i kończy dnia 12.12.2022.

Uczestnictwo poprzez serwisy uczestnictwa i rejestracji oraz automatyczne uczestnictwo są wykluczone. W razie podejrzenia manipulacji (zwłaszcza wadliwych danych np. odnośnie miejsca zamieszkania) organizator ma prawo wykluczyć danego uczestnika. Uczestnicy zobowiązują się nie zamieszczać w ramach zabawy żadnych treści nieprzyzwoitych, obraźliwych a zwłaszcza podlegających odpowiedzialności karnej.

Zwycięzca zostanie wyłoniony po 12.12.2022 przez wylosowanie. Będzie tylko jeden zwycięzca, który otrzyma:

  • nagrodę: oryginalną, podpisaną koszulkę klubu FC Bayern München

Zwycięzca zostanie poinformowany o wygranej pocztą elektroniczną po upływie terminu uczestnictwa. Dla doręczenia dyplomu zwycięzcy i nagrody Viessmann Climate Solutions SE potrzebuje adresu zwycięzcy. Zwycięzca podając swój adres zgadza się na zbieranie, przetwarzanie i wykorzystywanie przez Viessmann Climate Solutions SE jego danych osobowych do celów przeprowadzenia zabawy. Dane te będą wykorzystywane wyłącznie w celu przeprowadzenia zabawy. Jeśli zwycięzca nie zgłosi się w ciągu siedmiu dni od wysłania mu informacji o jego wygranej, to prawo do wygranej przepada bezpowrotnie.

Za utworzenie połączenia internetowego z zabawy odpowiedzialny jest sam uczestnik. Viessmann Climate Solutions SE nie ponosi odpowiedzialności za ewentualną niedostępność zabawy, linku do zabawy i strony internetowej www.viessmann.family.

Istotne naruszenie niniejszych warunków uczestnictwa upoważnia Viessmann Climate Solutions SE do skasowania przedmiotowego wpisu i zablokowania konta uczestnika.

Droga prawna jest wykluczona, wypłata nagrody w pieniądzu jest niemożliwa. Uprawnienie do wygranej jest nieprzenośne.