Warunki uczestnictwa w konkursie firmy Viessmann Climate Solutions SE w mediach społecznościowych na film Viessmann/FC Bayern o pompie ciepła

Firma Viessmann Climate Solutions SE z siedzibą przy Viessmannstraße 1, 35108 Allendorf (Eder), Niemcy, organizuje konkurs, który odbędzie się w mediach społecznościowych w Hiszpanii, Francji, Belgii, Holandii, Luksemburgu i Polsce.

W konkursie mogą wziąć udział wszystkie osoby, które

  • ukończyły 18 lat

Udział w konkursie jest bezpłatny. Do wzięcia udziału w konkursie, nie jest wymagany zakup wyrobu.

Dodatkowe wyjaśnienia dotyczące przebiegu konkursu znajdują się na stronie docelowej w zakładce menu "Jak można wziąć udział". Aby wziąć udział w konkursie należy się zarejestrować, podając kompletne i prawdziwe informacje dotyczące imienia i nazwiska oraz prawidłowy adres e-mail. Jedna osoba może przesłać tylko jedno zgłoszenie.

Konkurs rozpoczyna się 07.04.2022 i kończy 02.05.2022.

Wyklucza się uczestnictwo za pośrednictwem usług obsługi uczestnictwa i zgłaszania oraz zgłoszeń automatycznych. W przypadku podejrzenia o manipulację (np. podanie nieprawdziwych danych) organizator ma prawo do wykluczenia uczestników. Uczestnicy zobowiązują się do niepisania na forach związanych z konkursem jakichkolwiek komentarzy obraźliwych, obelżywych lub w inny sposób niezgodnych z prawem, w szczególności o charakterze kryminalnym.

Zwycięzcy zostaną wyłonieni w drodze losowania po 02.05.2022. Z każdego kraju zostanie wyłoniony jeden zwycięzca, który wygra następujące nagrody:

  • Nagroda dla każdego kraju: koszulka sportowa FC Bayern podpisana przez Roberta Lewandowskiego oraz szalik oznaczony wspólną marką Viessmann/FC Bayern.

Zwycięzcy zostaną powiadomieni pocztą elektroniczną po upływie terminu przesyłania zgłoszeń. Firmie Viessmann Climate Solutions SE jest potrzebny adres zwycięzcy w celu wysłania mu listu z informacją o wygranej i nagrody. Podając swój adres, zwycięzca wyraża zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie przez firmę Viessmann Climate Solutions SE swoich danych osobowych w celu przeprowadzenia losowania nagrody. Dane te będą wykorzystywane wyłącznie w celu przeprowadzenia konkursu. W przypadku gdy zwycięzca nie skontaktuje się z nami w ciągu siedmiu dni od otrzymania informacji o wygranej, prawo do nagrody zostanie utracone bez możliwości kompensaty.

Uczestnicy są odpowiedzialni za zapewnienie sobie własnego połączenia internetowego w celu wzięcia udziału w konkursie. Firma Viessmann Climate Solutions SE nie ponosi odpowiedzialności za dostępność gry, linku do gry i strony internetowej pod adresem www.viessmann.family.

Istotne naruszenie niniejszych warunków uczestnictwa upoważnia firmę Viessmann Climate Solutions SE do usunięcia danego zgłoszenia i zablokowania konta uczestnika.

Wyklucza się postępowanie sądowe. Nie jest możliwa wypłata równowartości nagrody w gotówce. Prawo do wygranej jest niezbywalne.