Warunki 10-letniej gwarancji na system instalacyjny ViPEX

Dotyczy rur wielowarstwowych i złączek mosiężnych

  • Producent gwarantuje sprawne działanie systemu rurowego i zaciskowego firmy Viessmann w okresie 10 lat od daty zakupu, niezależnie od daty montażu i uruchomienia instalacji.
  • Gwarancja obejmuje ukryte wady materiałowe oraz wady produkcyjne wyrobu.
  • Gwarancji podlega rura wielowarstwowa oraz złączki mosiężne systemu zaciskowego dostarczonych przez firmę Frankische na rzecz firmy Viessmann do dalszej odsprzedaży.

Podstawą rozpatrzenia reklamacji u Dostawcy jest:

a) prawidłowa eksploatacja systemu przez Użytkownika,
b) wykonanie instalacji w sposób prawidłowy, zgodnie z wymaganiami systemu,
c) faktura zakupowa,
d) udostępnienie miejsca montażu instalacji w zakresie pozwalającym na identyfikację poprawności jej montażu i eksploatacji,
e) udostępnienie wadliwego wyrobu w zakresie pozwalającym na pobranie w zależności od potrzeb ewentualnych próbek instalacji do dalszej analizy laboratoryjnej,
f) protokół przeprowadzenia próby szczelności instalacji zgodnie z poniższym załącznikiem.

Postanowienia punktu „e” w drodze porozumienia pomiędzy stronami mogą być zamienione na:

- wykonanie zdjęć z miejsca instalacji
- wycięcie wadliwej próbki i przesłanie jej do dalszych analiz laboratoryjnych