Sieć sprzedaży

Doradztwo, sprzedaż, instalacja i serwis klienta są realizowane wyłącznie przez partnerów branżowych współpracujących z firmą Viessmann, regularnie przez nas szkolonych i doskonale znających nasze produkty.


Skorzystaj z szerokiego zakresu usług naszych specjalistów i partnerów branżowych

  • Bezpłatne, niezobowiązujące i indywidualne doradztwo, również u klienta.
  • Określenie zapotrzebowania na ciepło i ciepłą wodę użytkową w gospodarstwie domowym/nieruchomości klienta.
  • Konkretne zalecenie, który nośnik energii – olej, gaz, energia słoneczna, drewno, ciepło z powietrza i gruntu – najlepiej odpowiada potrzebom i możliwościom budynku, zarówno nowego, jak i modernizowanego.
  • Informacje o możliwości połączenia różnych nośników energii w celu osiągnięcia maksymalnych oszczędności.
  • Kontrola komina w porozumieniu z kominiarzem pod kątem przystosowania do nowego kotła grzewczego oraz spełnienia wymogów ustawowych.
  • Poglądowa kalkulacja oszczędności na kosztach ogrzewania dzięki modernizacji.
  • Informacje dotyczące publicznego dofinansowania na zakup i montaż urządzeń grzewczych oraz wsparcie na etapie składania wniosków.
  • Kalkulacja okresu zwrotu nakładów inwestycyjnych poniesionych na nową instalację grzewczą.