Nowe Czyste Powietrze już obowiązuje! Jeszcze wyższe dotacje do pomp ciepła!

Nowa odsłona programu Czyste Powietrze, która jeszcze bardziej wspiera termomodernizację budynków w Polsce już obowiązuje! Wraz z wprowadzeniem zmian zaczęły również obowiązywać jeszcze wyższe dotacje na pompy ciepła! Ile dofinansowania można otrzymać w zależności od poziomu dofinansowania i typu pompy ciepła?

Poziomy dofinansowania

Program Czyste Powietrze został podzielony na 3 poziomy dofinansowania: podstawowy, podwyższony i najwyższy. O tym, do którego poziomu zalicza się inwestor, decydują dochody.

 • W podstawowym poziomie dofinansowania właściciela/współwłaściciela budynku obowiązuje próg dochodowy 135 tys. zł/rok. W tym progu dochodowym można otrzymać do 66 tys. zł dofinansowania.
 • W podwyższonym poziomie dofinansowania obowiązuje próg dochodowy przypadający na członka rodziny w ujęciu miesięcznym. Jest to 1 894 zł/os/mies. w gospodarstwie wieloosobowym i 2 651 zł miesięcznie w gospodarstwie jednoosobowym. W tym poziomie dofinansowania można otrzymać do 99 tys. zł dofinansowania.
 • W najwyższym poziomie dofinansowania również obowiązuje próg dochodowy przypadający na członka rodziny w ujęciu miesięcznym. W gospodarstwie wieloosobowym jest to 1 090 zł/os. miesięcznie, a w gospodarstwie jednoosobowym 1 526 zł miesięcznie. W najwyższym poziomie dofinansowania można otrzymać do 135 tys. zł dofinansowania.

Są to maksymalne kwoty, które można otrzymać realizując kompleksową termomodernizację budynku, inwestując w pompę ciepła i instalację fotowoltaiczną. Dodatkowo przysługuje 1,2 tys. zł na audyt energetyczny. Poszczególne usługi i źródła ciepła różnią się kwotami dotacji możliwymi do uzyskania. Im bardziej ekologiczne źródło ciepła, tym wyższą dotację można na nie otrzymać. Tym samym najwyższe kwoty przysługują na pompy ciepła.

 

Dofinansowanie na pompy ciepła

Sprawdź ile możesz otrzymać na pompę ciepła w zależności od poziomu dofinansowania, do którego się kwalifikujesz!

Podstawowy poziom dofinansowania:

 • Pompa ciepła powietrze-woda - maks. 40% - 12,6 tys. zł
 • Pompa ciepła powietrze-woda o podwyższonej efektywności energetycznej - maks. 55% - 19,4 tys. zł
 • Pompa ciepła powietrze-powietrze - maks. 40% - 4,4 tys. zł
 • Gruntowa pompa ciepła o podwyższonej efektywności energetycznej - maks. 55% - 28 tys. zł

Podwyższony poziom dofinansowania:

 • Pompa ciepła powietrze-woda - maks. 70% - 22 tys. zł
 • Pompa ciepła powietrze-woda o podwyższonej efektywności energetycznej - maks. 80% - 28,1 tys. zł
 • Pompa ciepła powietrze-powietrze - maks. 70% - 7,8 tys. zł
 • Gruntowa pompa ciepła o podwyższonej efektywności energetycznej - maks. 80% - 40,7 tys. zł

Najwyższy poziom dofinansowania:

 • Pompa ciepła powietrze-woda - maks. 100% - 31,5 tys. zł
 • Pompa ciepła powietrze-woda o podwyższonej efektywności energetycznej - maks. 100% - 35,2 tys. zł
 • Pompa ciepła powietrze-powietrze - maks. 100% - 11,1 tys. zł
 • Gruntowa pompa ciepła o podwyższonej efektywności energetycznej - maks. 100% - 50,9 tys. zł

Warto dodać, że są to kwoty netto.