Zostań partnerem firmy Viessmann

Usługi dla partnerów firmy Viessmann

Jako niezawodny partner, firma Viessmann oferuje instalatorom systemów grzewczych, solarnych i elektrycznych liczne korzyści. Skorzystaj z nich i zdobądź decydującą przewagę konkurencyjną we wszystkich obszarach swojej działalności!

Osobiste konsultacje
Szybki serwis komponentów i pojedynczych części
Kompleksowe wsparcie sprzedaży
Wsparcie w zakresie konserwacji i serwisowania
Usługi cyfrowe i portal partnerów handlowych
Wsparcie marketingowe
Szeroki zakres szkoleń
Ekskluzywne wycieczki po fabryce

Wstępne zapytanie o kontakt

Potwierdzam zainteresowanie podjęciem współpracy z firmą Viessmann sp. z o.o. 

Błąd

Obecnie nie jesteśmy w stanie przetworzyć Twojego zgłoszenia. Proszę spróbować ponownie później

  1. Administratorem Państwa danych jest Viessmann Sp. z o. o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Karkonoskiej 65.
  2. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych mogą Państwo skontaktować się z Administratorem pod numerem telefonu: 71 3607190, adresem mailowym: marketing@viessmann.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora.
  3. Podstawę stanowi niezbędność przetwarzania danych do wykonania łączącej nas umowy lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 pkt b RODO).
  4. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być odpowiednie organy państwowe działające na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Dane osobowe Klientów mogą być przekazywane do innych podmiotów wchodzących w skład GRUPY VIESSMANN (wymienione w Deklaracji ochrony danych). Dane osobowe mogą być również przekazywane podmiotom wspierającym nas w prowadzonej działalności na nasze zlecenie, w szczególności: dostawcom systemów teleinformatycznych i usług IT, podmiotom audytującym naszą działalność, podmiotom świadczącym usługi marketingowe, windykacyjne, logistyczne, przy czym takie podmioty będą przetwarzać dane na podstawie umowy z Viessmann i wyłącznie zgodnie z jego poleceniami.
  5. Państwa dane będą przetwarzane przez czas trwania umowy, a po zakończeniu jej obowiązywania do czasu upływu terminów roszczeń z niej wynikających.
  6. W związku z przetwarzaniem danych osobowych posiadają Państwo następujące uprawnienia: prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu. Ponadto przysługuje Państwu prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  7. Posiadają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO.
  8. Państwa dane osobowe mogą być przekazywane do państw trzecich w kontekście infrastruktury informatycznej, z której korzysta Administrator. W przypadkach wskazanego przekazania stosowane są odpowiednie i właściwe zabezpieczenia wymagane przez przepisy o ochronie danych osobowych oraz umożliwia się uzyskanie kopii danych przekazanych do państw trzecich.
  9. Korzystanie z portalu www.viessmann.pl związane jest z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przez które należy rozumieć m.in. adres IP lub inne identyfikatory oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookies albo innych podobnych technologii. Zebrane w ten sposób informacje w tym dane osobowe pozwalają dzięki ich zautomatyzowanemu przetwarzaniu (profilowaniu) na przekazanie Państwu treści marketingowych dostosowanych do Państwa preferencji. Podstawą tego typu działań ze strony Administratora jest jego prawnie uzasadniony interes, polegający na możliwości prowadzenia działań marketingu bezpośredniego (art. 6 ust. 1 pkt. f RODO).