Stop SMOG – Czyste niebo nad Polską

Czas ucieka! Masz jeszcze szansę zatrzymać zegar klimatyczny!
Dołącz do Programu Czyste Powietrze i wymień swój stary piec węglowy.

Korzystasz jeszcze z niewygodnego w obsłudze i niebezpiecznego paleniska węglowego, które zatruwa powietrze? Nie trać czasu! Wymień swój piec na ekologiczny i zatrzymaj zegar zmian klimatycznych. Skorzystaj z dotacji. Skontaktuj się z doradcami Viessmann. Nasi specjaliści posłużą radą, bezpłatnie pomogą wypełnić wszystkie dokumenty, a nawet wymienią Twoją starą instalację! 

 

Zakaz używania „kopciuchów” i spalania paliw stałych

stan na maj 2021 r. - źródło: Polski Alarm Smogowy
* zakaz używania kotłów starych niż 10 lat lub bez tabliczki znamionowej.

Kliknij na wybrane województwo i dowiedz się z jakiej pomocy możesz skorzystać!

Dolnośląskie

Węgiel kamienny
Zakaz węgla kamiennego w postaci sypkiej o uziarnieniu 0-3 mm
Zakaz mułów i flotów i mieszanek z ich udziałem

Węgiel brunatny
Zakaz WB oraz paliw stałych produkowanych z wykorzystaniem WB

Drewno
Dopuszczona biomasa o wilgotności w stanie roboczym mniejszej od 20%

Kotły na paliwa stałe
– od 1 lipca 2018 nowe kotły muszą spełniać wymagania minimum 5 klasy
– od 1 lipca 2024 można eksploatować tylko kotły 3,4,5 klasy i ekoprojekt (do tej pory należy wymienić wszystkie pozaklasowe)
– od 1 lipca 2028 eksploatować można tylko kotły minimum 5 klasy

Miejscowe ogrzewacze pomieszczeń (piece, kominki)
– od 1 lipca 2018 nowe piece/kominki muszą spełniać wymagania ekoprojektu

> Uchwała antysmogowa z 30 listopada 2017 r.

  

Małopolskie

Kotły na paliwa stałe

– od 1 lipca 2017 nowe kotły muszą spełniać wymagania ekoprojektu i być kotłami automatycznymi lub zgazowującymi
– od 1 stycznia 2023 można eksploatować tylko kotły 3,4 ,5 klasy i ekoprojekt (do tej pory należy wymienić kotły pozaklasowe)
– od 1 stycznia 2027 można eksploatować tylko kotły 5 klasy (zainstalowane przez wejściem w życie uchwały) i ekoprojekt (do tej pory należy wymienić kotły 3 i 4 klasy)

Miejscowe ogrzewacze pomieszczeń (piece, kominki)
– od 1 lipca 2017 nowe piece/kominki muszą spełniać wymagania ekoprojektu
– od 1 stycznia 2023 można eksploatować tylko kominki ekoprojektu lub sprawności większej od 80% (do tej pory wszystkie inne należy wymienić lub doposażyć w odpylanie do poziomu ekoprojektu)

Węgiel kamienny
Dopuszczony udział masowy WK o ziarnie 0-3 mm mniejszy od 15%
Zakaz mułów i flotów i mieszanek z ich udziałem

Węgiel brunatny
Dopuszczony udział masowy WB o ziarnie 0-3 mm mniejszy od 15%

Drewno
Dopuszczona biomasa o wilgotności w stanie roboczym mniejszej od 20%

> Uchwała antysmogowa z 23 stycznia 2017 r.

Łódzkie

Węgiel kamienny
Dopuszczony udział masowy WK o ziarnie 0-3 mm mniejszy od 15%, chyba że wartość opałowa wynosi min. 24 MJ/kg i zawartość popiołu jest mniejsza od 12%
Zakaz mułów i flotów i mieszanek z ich udziałem

Węgiel brunatny

Zakaz WB oraz paliw stałych produkowanych z wykorzystaniem WB

Drewno
Dopuszczona biomasa o wilgotności w stanie roboczym mniejszej od 20%

Kotły na paliwa stałe
– od 1 maja 2018 nowe kotły muszą spełniać wymagania ekoprojektu
– od 1 stycznia 2023 można eksploatować tylko kotły 3,4,5 klasy i ekoprojektu (do tej pory należy wymienić kotły pozaklasowe)
– od 1 stycznia 2027 można eksploatować tylko kotły 5 klasy (zainstalowane przez wejściem w życie uchwały) i ekoprojekt (do tej pory należy wymienić kotły 3 i 4 klasy) w budynkach podłączonych do sieci ciepłowniczej od 1 stycznia 2020 można eksploatować tylko kotły 5 klasy (zainstalowane przez wejściem w życie uchwały) i ekoprojekt

Miejscowe ogrzewacze pomieszczeń (piece, kominki)
– od 1 stycznia 2022 nowe kominki/piece muszą spełniać wymagania ekoprojektu
– od 1 stycznia 2025 można eksploatować tylko kominki ekoprojektu (do tej pory należy wymienić wszystkie inne lub wyposażyć w odpylanie) w budynkach podłączonych do sieci ciepłowniczej od 1 stycznia 2022 można eksploatować tylko kominki ekoprojektu (do tej pory należy wymienić wszystkie inne lub wyposażyć w odpylanie)

> Uchwała antysmogowa z 24 października 2017 r.

Wielkopolskie

Węgiel kamienny
Udział masowy WK o ziarnie 0-3 mm mniejszy od 15%, chyba że wartość opałowa wynosi min.24 MJ/kg i zawartość popiołu jest mniejsza od 12%
Zakaz mułów i flotów i mieszanek z ich udziałem
Dopuszczony udział masowy WK o ziarnie 0-3 mm mniejszy niż15%

Węgiel brunatny
Zakaz WB oraz paliw stałych produkowanych z wykorzystaniem WB

Drewno
Dopuszczona biomasa o wilgotności w stanie roboczym mniejszej od 20%

Kotły na paliwa stałe
– od 1 maja 2018 nowe kotły muszą spełniać wymagania ekoprojektu i być kotłami automatycznymi lub zgazowującymi
– od 1 stycznia 2024 można eksploatować tylko kotły 3,4,5 klasy i ekoprojektu (do tej pory należy wymienić kotły pozaklasowe)
– od 1 stycznia 2028 można eksploatować tylko kotły 5 klasy (zainstalowane przez wejściem w życie uchwały) i ekoprojekt (do tej pory należy wymienić kotły 3 i 4 klasy)

Miejscowe ogrzewacze pomieszczeń (piece, kominki)
– od 1 maja 2018 nowe kominki/piece muszą spełniać wymagania ekoprojektu
– od 1 stycznia 2026 można eksploatować tylko kominki ekoprojektu lub sprawności większej od 80% (do tej pory należy wymienić wszystkie inne lub wyposażyć w odpylanie)

> Uchwała antysmogowa z 18 grudnia 2017 r.

Opolskie

Węgiel kamienny
Zakaz mułów i flotów, tj. paliw o uziarnieniu mniejszym niż 3 mm, oraz paliw wyprodukowanych w wykorzystaniem mułów lub flotów
Udział masowy WK o ziarnie 0-3 mm mniejszy od 15%

Węgiel brunatny
Zakaz WB oraz paliw stałych produkowanych z wykorzystaniem WB

Drewno
Dopuszczona biomasa o wilgotności w stanie roboczym mniejszej od 20%

Kotły na paliwa stałe
Brak ograniczeń odnośnie urządzeń
Miejscowe ogrzewacze pomieszczeń (piece, kominki)
Brak ograniczeń odnośnie urządzeń

> Uchwała antysmogowa z 26 września 2017 r.

Podkarpackie

Węgiel kamienny
Zakaz mułów i flotów i mieszanek z ich udziałem
Zakaz WK o uziarnieniu mniejszym od 5 mm i zawartości popiołu większej niż 12%

Węgiel brunatny
Zakaz WB oraz paliw stałych produkowanych z wykorzystaniem WB

Drewno
Dopuszczona biomasa o wilgotności w stanie roboczym mniejszej od 20%

Kotły na paliwa stałe
– od 1 maja 2018 nowe kotły muszą spełniać wymagania ekoprojektu, a do 31 grudnia 2019 – minimum 5 klasy
– od 1 stycznia 2022 można eksploatować tylko kotły użytkowane krócej niż 10 lat (do tej pory należy wymienić starsze i nieposiadające tabliczki znamionowej)
– od 1 stycznia 2024 można eksploatować tylko kotły użytkowane krócej niż 5 lat (do tej pory należy wymienić starsze)
– od 1 stycznia 2026 można eksploatować tylko kotły 3,4,5 klasy i ekoprojekt (do tej pory należy wymienić wszystkie kotły pozaklasowe)
od 1 stycznia 2028 można eksploatować tylko kotły 5 klasy i ekoprojektu (do tej pory należy wymienić kotły 3 i 4 klasy)

Miejscowe ogrzewacze pomieszczeń (piece, kominki)
– od 1 stycznia 2020 nowe piece/kominki muszą spełniać wymagania ekoprojektu
– od 1 stycznia 2023 można eksploatować tylko kominki ekoprojektu lub sprawności większej od 80% (do tej pory należy wymienić wszystkie inne lub wyposażyć w odpylanie)

> Uchwała antysmogowa z 23 kwietnia 2018 r.

Podkarpackie

Węgiel kamienny
Zakaz mułów i flotów i mieszanek z ich udziałem
Zakaz WK o uziarnieniu mniejszym od 5 mm i zawartości popiołu większej niż 12%

Węgiel brunatny
Zakaz WB oraz paliw stałych produkowanych z wykorzystaniem WB

Drewno
Dopuszczona biomasa o wilgotności w stanie roboczym mniejszej od 20%

Kotły na paliwa stałe
– od 1 maja 2018 nowe kotły muszą spełniać wymagania ekoprojektu, a do 31 grudnia 2019 – minimum 5 klasy
– od 1 stycznia 2022 można eksploatować tylko kotły użytkowane krócej niż 10 lat (do tej pory należy wymienić starsze i nieposiadające tabliczki znamionowej)
– od 1 stycznia 2024 można eksploatować tylko kotły użytkowane krócej niż 5 lat (do tej pory należy wymienić starsze)
– od 1 stycznia 2026 można eksploatować tylko kotły 3,4,5 klasy i ekoprojekt (do tej pory należy wymienić wszystkie kotły pozaklasowe)
– od 1 stycznia 2028 można eksploatować tylko kotły 5 klasy i ekoprojektu (do tej pory należy wymienić kotły 3 i 4 klasy)

Miejscowe ogrzewacze pomieszczeń (piece, kominki)
– od 1 stycznia 2020 nowe piece/kominki muszą spełniać wymagania ekoprojektu
– od 1 stycznia 2023 można eksploatować tylko kominki ekoprojektu lub sprawności większej od 80% (do tej pory należy wymienić wszystkie inne lub wyposażyć w odpylanie)

> Uchwała antysmogowa z 23 kwietnia 2018 r.

Lubuskie

Węgiel kamienny
Brak ograniczeń odnośnie jakości paliw

Węgiel brunatny
Brak ograniczeń odnośnie jakości paliw

Drewno
Brak ograniczeń odnośnie jakości paliw

Kotły na paliwa stałe
– od 1 stycznia 2027 wszystkie kotły muszą spełniać wymagania 5 klasy

Miejscowe ogrzewacze pomieszczeń (piece, kominki)
– od 1 stycznia 2027 wszystkie piece/kominki muszą spełniać wymagania ekoprojektu

> Uchwała antysmogowa z 18 czerwca 2018 r.

Zachodniopomorskie

Docelowo na terenie województwa od 1 maja 2019 r. zakazane będzie stosowanie paliw stałych tj.:
– paliwa niesortowane w rozumieniu ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw (Dz. U. z 2018 r. poz. 427 t.j. ze zm.);
– muły i flotokoncentraty węglowe oraz mieszanki produkowane z ich wykorzystaniem;
– węgiel brunatny;
– paliwa niespełniające wymagań jakościowych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 3a ust. 2 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw (Dz. U. z 2018 r. poz. 427 t.j. ze zm.).

Docelowo na terenie województwa zachodniopomorskiego dopuszczone będzie eksploatowanie instalacji na paliwo stałe spełniające minimalny standard emisyjny zgodny z 5 klasą pod względem granicznych wartości sprawności cieplnej oraz granicznych wartości emisji zanieczyszczeń normy PN-EN 303-5:2012.

Terminy wymiany kotłów są następujące:
– do 1 stycznia 2024 r. wymienić należy kotły niespełniające żadnych standardów emisyjnych (kotły bezklasowe tzw. kopciuchy)
– do 1 stycznia 2028 r. wymienić należy kotły poniżej klasy 5.

Docelowo na terenie województwa zachodniopomorskiego dopuszczone będzie eksploatowanie ogrzewaczy pomieszczeń (kominki, kozy, piece kaflowe itp.) spełniających minimalne poziomy sezonowej efektywności energetycznej i normy emisji zanieczyszczeń dla sezonowego ogrzewania pomieszczeń określone w ust. 1 i 2 załącznika II do rozporządzenia Komisji (UE) 2015/1185 z dnia 24 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń na paliwo stałe.

Wymiana lub dostosowanie ogrzewaczy niespełniających powyższych wymogów musi nastąpić do 1 stycznia 2028 r.

> Uchwała antysmogowa z 26 września 2018 r.

Kujawsko-pomorskie

Uchwała zakazuje stosowania:
1) węgla brunatnego oraz paliw stałych produkowanych z wykorzystaniem tego węgla;
2) mułów i flotokoncentratów węglowych oraz mieszanek produkowanych z ich wykorzystaniem;
3) paliw w postaci sypkiej, w których udział masowy węgla kamiennego o uziarnieniu poniżej 3 mm wynosi więcej niż 15%;
4) biomasy stałej o wilgotności w stanie roboczym powyżej 20%.

Kotły na paliwa stałe
– od 1 stycznia 2024 można eksploatować tylko kotły 3,4,5 klasy i ekoprojekt (do tej pory należy wymienić wszystkie kotły pozaklasowe)
– od 1 stycznia 2028 można eksploatować tylko kotły 5 klasy i ekoprojektu (do tej pory należy wymienić kotły 3 i 4 klasy)

Miejscowe ogrzewacze pomieszczeń (piece, kominki)
– od 1 stycznia 2024 nowe piece/kominki muszą spełniać wymagania ekoprojektu

> Uchwała antysmogowa z 24 czerwca 2019 r.

Pomorskie – miasto Sopot

Kotły na paliwa stałe
– od 1 stycznia 2024 – zakaz stosowania

Miejscowe ogrzewacze pomieszczeń (piece, kominki)
– od 1 stycznia 2024 piece/kominki muszą spełniać wymagania ekoprojektu

> Uchwała antysmogowa z 24 lutego 2020 r.


Pomorskie (z wyłączeniem miasta Sopot)

od 1 stycznia 2021 roku zakaz spalania:
– mułów i flotokoncentratów węglowych (a także mieszanek produkowanych z ich wykorzystaniem);
– węgla brunatnego (oraz paliw stałych produkowanych z wykorzystaniem tego węgla);
– miały o wymiarze ziarna 1 ÷ 31,5 mm miał I, miał II, miał III, Tabeli nr 6 załącznika do rozporządzenia Ministra Energii z dnia 27 września 2018 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw stałych
– wilgotnej biomasy (tj. o wilgotności powyżej 20 proc.).

Kotły na paliwa stałe
– od 1 września 2024 roku – zakaz stosowania kotłów pozaklasowych (tj. niespełniających norm określonych dla klasy 3, ani wyższej);
– od 1 września 2026 roku – zakaz stosowania kotłów klasy 3 lub 4;
– od 1 lipca 2035 roku – zakaz stosowania kotłów klasy 5
– mieszkańcy miast, którzy ogrzewają domy kotłami CO lub piecami na paliwa stałe, w pierwszej kolejności mają obowiązek podłączenia się do miejskiej sieci ciepłowniczej lub gazowej. Jeśli nie ma możliwości podłączenia się do miejskiego ogrzewania, uchwały zezwalają na stosowanie gazu lub lekkiego oleju opałowego.
– Na wsiach priorytet mają sieci ciepłownicze. Nie ma obowiązku korzystania z gminnych sieci gazowych.

> Uchwała antysmogowa z 28 września 2020 r.

Świętokrzyskie

od 1 lipca 2021 roku zakaz spalania:
– mułów i flotokoncentratów węglowych (a także mieszanek produkowanych z ich wykorzystaniem);
– węgla brunatnego (oraz paliw stałych produkowanych z wykorzystaniem tego węgla);
– węgla kamiennego o uziarnieniu poniżej 3 mm (czyli tzw. miałów);
– a także wilgotnej biomasy (tj. o wilgotności powyżej 20 proc.).

Kotły na paliwa stałe
– od 1 lipca 2023 roku – zakaz stosowania kotłów pozaklasowych (tj. niespełniających norm określonych dla klasy 3, ani wyższej);
– od 1 lipca 2024 roku – zakaz stosowania kotłów klasy 3 lub 4;
– od 1 lipca 2026 roku – zakaz stosowania kotłów klasy 5
– od 1 lipca 2026 roku – zakaz używania urządzeń grzewczych na paliwa stałe, jeśli istnieje możliwość przyłączenia do sieci gazowniczej lub ciepłowniczej. W przypadku urządzeń nowszych, tj. spełniających odpowiednie unijne normy ekoprojektu, zakaz ten wejdzie w życie dopiero w momencie końca ich żywotności.

> Uchwała antysmogowa z 29 czerwca 2020 r.

Śląskie

Węgiel kamienny
Dopuszczony udział masowy WK o ziarnie 0-3 mm mniejszy od 15%
Zakaz mułów i flotów i mieszanek z ich udziałem

Węgiel brunatny
Zakaz WB oraz paliw stałych produkowanych z wykorzystaniem WB

Drewno
Dopuszczona biomasa o wilgotności w stanie roboczym mniejszej od 20%

Kotły na paliwa stałe
– od 1 września 2017 nowe kotły muszą spełniać wymagania minimum 5 klasy
– od 1 stycznia 2022 można eksploatować tylko kotły użytkowane krócej niż 10 lat (do tej pory należy wymienić starsze i nieposiadające tabliczki znamionowej)
– od 1 stycznia 2024 można eksploatować tylko kotły użytkowane krócej niż 5 lat (do tej pory należy wymienić starsze)
– od 1 stycznia 2026 można eksploatować tylko kotły 3,4,5 klasy i ekoprojekt (do tej pory należy wymienić wszystkie kotły pozaklasowe)
– od 1 stycznia 2028 można eksploatować tylko kotły 5 klasy i ekoprojektu (do tej pory należy wymienić kotły 3 i 4 klasy)

Miejscowe ogrzewacze pomieszczeń (piece, kominki)
– od 1 września 2017 nowe piece/kominki muszą spełniać wymagania ekoprojektu
– od 1 stycznia 2023 można eksploatować tylko kominki ekoprojektu lub sprawności większej od 80% (do tej pory wszystkie inne należy wymienić lub doposażyć w odpylanie do poziomu ekoprojektu)

> Uchwała antysmogowa z 7 kwietnia 2017 r.

Lubelskie

Podlaskie

Warmińsko-mazurskie

Nowe technologie pomagają walczyć ze smogiem

Viessmann od lat wspiera działania na rzecz walki ze smogiem.

Polska jest obecnie jednym z najbardziej zanieczyszczonych krajów w Unii Europejskiej. Z powodu smogu każdego roku umiera około 45 tysięcy osób. Największe zagrożenie dla zdrowia stanowi tzw. niska emisja, za którą odpowiadają stare piece.

Kotły na węgiel stanowią duże obciążenie nie tylko dla środowiska naturalnego, ale również dla finansów. Według badań GUS: 20% naszych dochodów jest przeznaczanych na pokrycie kosztów energii. To jeden z najwyższych wskaźników w Europie. Również zapotrzebowanie na energię cieplną budynków jest dużo wyższe niż w innych europejskich krajach.

Modernizacja przestarzałych systemów grzewczych i coraz szersze wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w budownictwie jest rozwiązaniem tej palącej kwestii. Jesteśmy świadomi zagrożeń, jakie niesie ze sobą wysokie zanieczyszczenie powietrza w Polsce, dla życia i zdrowia nas i naszych dzieci. To najwyższy czas, by zacząć działać!    

Wymieniając swój stary piec na nowy:

– dbasz o zdrowie swoich bliskich,
– zyskujesz bezpieczne i komfortowe ogrzewanie,

Dlaczego Viessmann?

– jesteśmy firmą z tradycjami – od 25 lat działamy na rynku polskim,
–  posiadamy zaplecze techniczne i doradców do Twojej dyspozycji 24h,
– oferujemy kompleksową obsługę sprawdzonych Partnerów Handlowych,
– gwarantujemy jakość, doświadczenie i dbałość o szczegóły.

Kontaktując się z naszymi Partnerami Handlowymi:

– otrzymasz gwarancję kompleksowej obsługi,
– pomogą w wypełnieniu wniosku o dotację,
– dobiorą optymalne urządzenie,
– przygotują najkorzystniejszą ofertę.