Pomoc w przygotowaniu dokumentacji niezbędnej do uzyskania dofinansowania

Planujesz lub zakupiłeś już pompę ciepła do nowobudowanego domu a może modernizujesz kotłownię?

Dochód za poprzedni rok

Ilość osób w gospodarstwie domowym

Możliwość uzyskania dotacji na poziomie:

podstawowym: do 66 tys. zł
podwyższonym: do 99 tys. zł
najwyższym: do 135 tys. zł
Programy na które możesz uzyskać dofinansowanie: "Czyste powietrze", "Moje ciepło", "Mój prąd"

Zanim zakupisz usługę skontaktujemy się z Tobą i sprawdzimy czy Twoja sytuacja spełnia warunki  DOTACJI  a w dalszej kolejności    pomożemy uzyskać  DOFINANSOWANIE  do zakupu urządzenia.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu przedstawienia mi oferty urządzeń marki Viessmann na zasadach określonych w  Regulaminie  i  Deklaracji ochrony danych.

Błąd

Obecnie nie jesteśmy w stanie przetworzyć Twojego zgłoszenia. Proszę spróbować ponownie później

W związku z obowiązkiem wynikającym z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - dalej: RODO), informujemy, że:

  1. Administratorem Państwa danych jest Viessmann Sp. z o. o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Karkonoskiej 65.
  2. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych mogą Państwo skontaktować się z Administratorem pod numerem telefonu: 71 3607190, adresem mailowym:  daneosobowe@viessmann.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora.
  3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu kontaktu z Państwem w odpowiedzi na skierowane zapytanie ofertowe. Podstawę przetwarzania stanowi dobrowolna – jednak niezbędna do obsługi zapytania - zgoda na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 pkt a RODO).
  4. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być odpowiednie organy państwowe działające na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Dane osobowe Klientów mogą być przekazywane do innych podmiotów wchodzących w skład GRUPY VIESSMANN (wymienione w  Deklaracji ochrony danych). Dane osobowe mogą być również przekazywane podmiotom współpracującym z Administratorem, w tym Partnerom Handlowym, w celu sporządzenia oferty handlowej. Ponadto dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora, m.in. dostawcom usług IT, agencjom marketingowym – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z Administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora.
  5. Państwa dane przetwarzane będą do momentu przygotowania i udzielenia odpowiedzi, ewentualnie do momentu cofnięcia udzielonej zgody na przetwarzanie danych. Po udzieleniu odpowiedzi dane będą przetwarzane w terminach, o których stanowią przepisy ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz.1204 ze zm.).
  6. W związku z przetwarzaniem danych osobowych posiadają Państwo następujące uprawnienia :prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu. Ponadto przysługuje Państwu prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  7. Posiadają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO.
  8. Państwa dane osobowe mogą być przekazywane do państw trzecich w kontekście infrastruktury informatycznej, z której korzysta Administrator. W przypadkach wskazanego przekazania stosowane są odpowiednie i właściwe zabezpieczenia wymagane przez przepisy o ochronie danych osobowych oraz umożliwia się uzyskanie kopii danych przekazanych do państw trzecich.
  9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak bez ich podania udzielenie odpowiedzi na Państwa zapytanie ofertowe nie będzie możliwe.
  10. Korzystanie z portalu www.viessmann.pl związane jest z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przez które należy rozumieć m.in. adres IP lub inne identyfikatory oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookies albo innych podobnych technologii. Zebrane w ten sposób informacje w tym dane osobowe pozwalają dzięki ich zautomatyzowanemu przetwarzaniu (profilowaniu) na przekazanie Państwu treści marketingowych dostosowanych do Państwa preferencji. Podstawą tego typu działań ze strony Administratora jest jego prawnie uzasadniony interes, polegający na możliwości prowadzenia działań marketingu bezpośredniego (art. 6 ust. 1 pkt. f RODO).

Dlaczego warto to zrobić właśnie z nami

Eksperci Viessmann przeprowadzą Cię przez cały proces, pomogą we wszelkich formalnościach i odpowiedzą na wszystkie Twoje pytania.

1.  Wszystkie sprawy załatwisz w jednym miejscu – bez kolejek i wizyt w urzędach
2.  Zwiększysz prawdopodobieństwo otrzymania dotacji – mamy w tym doświadczenie
3.  Unikniesz błędów – wszystkie wnioski wypełni za Ciebie nasz Ekspert
4.  Szybko, łatwo i bez stresu!

Dostępne programy na które można uzyskać dofinansowanie

  

"Czyste Powietrze". Dla kogo?

Właściciele lub współwłaściciele jednorodzinnych budynków mieszkalnych, lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali  mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą

Wysokość wsparcia

Podstawowy poziom dofinansowania - 66 tys. zł. Podwyższony poziom dofinansowania - 99 tys. zł. Najwyższy poziom dofinansowania - 135 tys. zł. Wszystko to w formie bezzwrotnej dotacji. Dodatkowe 1,2 tys. zł przeznaczono na dofinansowanie audytu energetycznego.

Zakres inwestycji

Dofinansowanie kompleksowej termomodernizacji budynków oraz wymiany starych i nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe na nowoczesne źródła ciepła spełniające najwyższe normy

Terminy

od 03.01.2023 do 31.12.2027 podpisywanie umów o dotację do 30.09.2029 wydatkowanie środków

  

  

"Moje Ciepło". Dla kogo?

Osoby fizyczne - właściciele bądź współwłaściciele nowych, jednorodzinnych budynków mieszkalnych (wolnostojących, w zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej) o podwyższonym standardzie energetycznym

Wysokość wsparcia

Od 30 do 45% kosztów kwalifikowanych inwestycji. Wielkość dotacji nie będzie uzależniona od dochodów dofinansowanie od 7 do 21 tys. zł. Poziom dotacji będzie wyższy w przypadku osób fizycznych posiadających kartę dużej rodziny

Zakres inwestycji

Zakup i montaż pompy ciepła powietrznej i gruntowej wykorzystywanych:do ogrzewania domu oraz przygotowywania ciepłej wody użytkowej

Terminy

od 29.04.2022 do 31.12.2026 lub do wyczerpania dedykowanej puli środków.

  

  

"Mój Prąd". Dla kogo?

Program w przygotowaniu. Szczegóły wkrótce!