Portret grupy Viessmann

Grupa Viessmann jest wiodącym producentem systemów grzewczych, przemysłowych i chłodniczych na arenie międzynarodowej. Przedsiębiorstwo rodzinne, założone w 1917 r., zatrudnia obecnie 12 100 pracowników, obroty grupy wynoszą 2,37 mld euro.

Viessmann jest przedsiębiorstwem o zasięgu międzynarodowym, posiada 23 spółki produkcyjne w 12 krajach oraz spółki dystrybucyjne i przedstawicielstwa w 74 krajach, a także 120 przedstawicielstw handlowych na całym świecie. 55 procent obrotów pochodzi z zagranicy.

 

Polityka jakości

Podstawą polityki jakości Viessmann są wartości marki Viessmann. Executive Council (Rada Zarządzająca) Grupy Viessmann ogłosiło opisaną niżej politykę jakości obowiązkowym składnikiem kultury przedsiębiorstwa. Stanowi ona punkt wyjścia do wyznaczania wszystkich, związanych z jakością celów przedsiębiorstwa, zgodnych z pozostałymi zasadami i celami przedsiębiorstwa. Polityka jakości służy zorientowaniu pracowników, klientów i dalszych stron zainteresowanych.

Polityka jakości:
• Absolutne zadowolenie klienta
• Minimalizacja błędów i ryzyk
• Poszanowanie środowiska naturalnego i zasobów naturalnych
• Rozwijanie poczucia współodpowiedzialności pracowników za jakość.

Polityka jakości jest podstawą przyszłościowego zabezpieczenia naszej pozycji rynkowej, dalszego wzrostu przedsiębiorstwa i utrzymania miejsc pracy, a więc i losu całego przedsiębiorstwa. Realizacja polityki jakości jest najwyższym zadaniem kierownictwa i obowiązkiem każdego pracownika.

nachhaltigkeit.jpg

Dewiza – zrównoważony rozwój

Viessmann, jako firma rodzinna, zwraca szczególną uwagę na odpowiedzialne i długofalowe działania; zrównoważony rozwój jest mocno zakorzeniony w zasadach funkcjonowania przedsiębiorstwa. Zrównoważony rozwój oznacza dla firmy Viessmann osiągnięcie idealnej harmonii pomiędzy ekonomią, ekologią i odpowiedzialnością społeczną w całym przedsiębiorstwie, tak aby sprostać aktualnym potrzebom, nie oddziałując jednocześnie negatywnie na warunki życia przyszłych pokoleń.

Jako pionier w zakresie działalności na rzecz środowiska, jednocześnie nadający tempo rozwojowi branży grzewczej, już od dziesięcioleci firma Viessmann dostarcza systemy grzewcze o wyjątkowo niskiej emisji substancji szkodliwych i dużej sprawności energetycznej, zarówno olejowe i gazowe, jak i systemy solarne, instalacje paleniskowe opalane drewnem i pompy ciepła. Wiele rozwiązań firmy Viessmann to kamienie milowe w rozwoju techniki grzewczej.

Nasze wartości

Dowiedz się więcej

Portfolio środowiskowe

Dowiedz się więcej

Polityka energetyczna

Dowiedz się więcej
effizienz-plus.png

Kompleksowa oferta Viessmann

Kompleksowa oferta firmy Viessmann zawiera indywidualne rozwiązania wykorzystujące efektywne systemy o mocy od 1,5 do 120 000 kilowatów, przeznaczone do wszystkich obszarów zastosowania i wszystkich nośników energii. Są to wiszące kotły kondensacyjne o mocy od 1,9 do 150 kW, stojące systemy kondensacyjne o mocy od 1,9 do 6000 kW oraz moduły kogeneracyjne o mocy od 1,0 do 530 kWe wzgl. od 5,3 do 660 kWt. Moduły kogeneracyjne są przystosowane do eksploatacji na gaz ziemny i biogaz ziemny oraz dostępne w połączeniu z umową na dostawę biogazu ziemnego.

Oferta systemów wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych obejmuje termiczne instalacje solarne z kolektorami płaskimi i próżniowymi kolektorami rurowymi do podgrzewu wody, wspomagania ogrzewania i solarnego chłodzenia budynków, kotły specjalne i instalacje paleniskowe o mocy od 4 kW do 50 MW opalane drewnem w polanach, zrębkami drzewnymi i peletem drzewnym, pompy ciepła o mocy od 1,7 do 2000 kW wykorzystujące ciepło skumulowane w gruncie, wodach gruntowych lub powietrzu otoczenia, a także systemy fotowoltaiczne.

Firma Viessmann dysponuje również kompleksową ofertą stworzoną z myślą o lokalnych sieci ciepłowniczych i wioskach bioenergetycznych – począwszy od pierwszych studiów wykonalności i projektów szczegółowych, poprzez dostawę wszystkich niezbędnych komponentów, takich jak biogazownie, wytwornice ciepła, moduły kogeneracyjne, przewody gruntowe i mieszkaniowe stacje wymiennikowe, aż po instalację i uruchomienie.

Dzięki obszernemu asortymentowi produktów, obejmującemu pomieszczenia z systemem kontroli temperatury, wydajne komory i agregaty chłodnicze, rozwiązania chłodnicze dla detalicznego handlu spożywczego oraz wyposażenie dodatkowe i usługi, Grupa Viessmann pokrywa pełne zapotrzebowanie w obszarze techniki chłodniczej.

Asortyment produktów

do budynków mieszkalnych

Informacje o produktach

do obiektów użytkowych

Informacje o produktach

dla przemysłu

Informacje o produktach
infocenter.jpg

Pełna oferta usług

Kompleksową ofertę produktów firmy Viessmann uzupełnia szeroki wachlarz usług towarzyszących. Akademia Viessmann oferuje bogaty program szkoleń i doskonalenia zawodowego skierowany do instalatorów urządzeń grzewczych, projektantów, architektów, firm budowlanych, kominiarzy, placówek oświatowych zajmujących się szkoleniami technicznymi, a także do własnych pracowników. W ten sposób przedsiębiorstwo bierze pod uwagę wzrastające zapotrzebowanie partnerów rynkowych na podnoszenie kwalifikacji, które wynika ze zmiany struktury na rynku ciepłowniczym w kierunku efektywnych technologii i odnawialnych źródeł energii, jak również związanego z tym poszerzenia spektrum technologicznego. Na całym świecie ze szkoleń organizowanych przez Akademię Viessmann korzysta rocznie 92 000 specjalistów.

Oferta usług firmy Viessmann obejmuje ponadto pomoc Serwisu Technicznego, dostosowane do potrzeb oprogramowanie, wsparcie reklamowe i promocję sprzedaży, przyjazny dla użytkownika system informacyjny i system zamawiania, dostępny w Internecie przez całą dobę.

Fora energetyczne i branżowe

Eksperci energetyczni i klimatyczni wysokiego szczebla spotykają się regularnie w ramach forów energetycznych i branżowych Akademii Viessmann w celu dyskusji i wymiany doświadczeń. Od momentu zorganizowania pierwszego spotkania w 2008 roku udział w forach wzięło blisko 2500 partnerów rynkowych – instalatorów grzewczych, projektantów, architektów i inżynierów. Pokazuje to, jak duże jest zapotrzebowanie na informacje merytoryczne oraz objaśnianie kontekstów politycznych i technologicznych.

Renomowani eksperci ze świata polityki, nauki i branży techniki grzewczej prezentują podczas spotkań swój punkt widzenia, wskazują możliwości rozwiązań i aktywnie uczestniczą w rundach dyskusyjnych.

foren.jpg
ueberreichung_stiftungsurkunde.jpg

Fundacja Viessmann Allendorf: deklaracja odpowiedzialności

Firma Viessmann deklaruje odpowiedzialność społeczną i socjalną. Podążając za tą zasadą, przedsiębiorstwo angażuje się w sprawy nauki, sztuki, kultury oraz kwestie społeczne. Na dofinansowywanie projektów w Niemczech i na arenie międzynarodowej przeznacza ono w skali roku darowizny rzędu sześciocyfrowych kwot.

Aby to wszechstronne zaangażowanie miało swe oparcie na jednolitym fundamencie oraz by zapewnić jego kontynuację także w przyszłości, powstała „Fundacja Viessmann Allendorf”. W sierpniu 2010 roku przewodniczący dr Walter Lübcke przekazał akt założycielski fundacji na ręce dr. Martina Viessmanna.

Społeczna odpowiedzialność biznesu

Partnerstwo, zaufanie oraz szacunku dla człowieka i środowiska naturalnego.

Więcej informacji
Wyróżnienia

Wyróżnienia

Nagrody i wyróżnienia dla przedsiębiorstwa i jego produktów

Certyfikaty

Tutaj znajdują się szczegółowe informacje dotyczące wszystkich certyfikatów

Informacje i materiały do pobrania
Start_Landebahn.jpg

Lotnisko w Allendorfie (Eder)

Lotnisko w Allendorfie (Eder) zostało zbudowane w 1966 roku, w 2005 roku przeszło gruntowną modernizację i zostało rozbudowane. Dziś spełnia wszystkie wymogi stawiane nowoczesnym lotniskom biznesowym. Ponadto służy także jako baza dla Związku Lotnictwa Sportowego Ederbergland, który wykorzystuje je głównie do kształcenia młodych adeptów sztuki lotniczej.

Poznaj firmę Viessmann

Aby aktywować wideo, należy kliknąć przycisk odtwarzania. Należy pamiętać, że poprzez wywołanie filmu, dane są przesyłane do YouTube. Szczegółowe informacje znajdują się w naszej polityce prywatności.

Poznaj firmę Viessmann
Poznaj firmę Viessmann