Viessmann: przedsiębiorstwo z tradycją i wizją

Od czterech pokoleń Viessmann przyczynia się do poprawy jakości życia ludzi dzięki innowacyjnym technologiom - najpierw za pomocą ciepła. W tym czasie rodzinne przedsiębiorstwo przekształciło się z producenta ciepła w oferenta inteligentnych rozwiązań grzewczych i energetycznych. Postęp techniczny nie jest jednak jedynym celem firmy Viessmann. Również myślenie i działanie zgodne z zasadami zrównoważonego rozwoju są silnie zakorzenione w wartościach przedsiębiorstwa. W ten sposób Viessmann przyczynia się do tworzenia i zachowania przestrzeni życiowej dla przyszłych pokoleń.

 

Zrównoważony rozwój

Jako przedsiębiorstwo rodzinne z ponad 100-letnią historią, Viessmann koncentruje się na celach długoterminowych. Na przykład, gdy chodzi o jedno z największych dzisiejszych wyzwań - transformację energetyczną. Rynek grzewczy oferuje ogromny potencjał oszczędności energii. Jako część tego rynku Viessmann jest świadomy swojej odpowiedzialności. Jednym z celów jest aktywne kształtowanie przemian w branży i napędzanie zastępowania paliw kopalnych energią odnawialną. Znajduje to odzwierciedlenie w ofercie produktowej przedsiębiorstwa, ale także w innych obszarach.

 

Połączenie celów ekonomicznych, ekologicznych i społecznych

Viessmann stawia na zrównoważony rozwój jako punkt przecięcia gospodarki, środowiska i zaangażowania społecznego. Świadczą o tym liczne rozwiązania i projekty - od innowacyjnych systemów grzewczych zasilanych wodorem po międzynarodowe projekty zalesiania. Inne ambitne cele, do których dąży obecnie Viessmann, zostały przedstawione w Raporcie klimatycznym opublikowanym pod koniec 2021 roku. Cel zerowej emisji netto ma zostać osiągnięty do 2050 roku, zarówno w naszej własnej działalności, jak i w łańcuchach wartości, których Viessmann jest częścią.

Więcej o przedsiębiorstwie można dowiedzieć się na stronie Viessmann Climate Solutions