Viessmann Climate Solutions: firma z tradycją i wizją

Od dziesięcioleci marka Viessmann pomaga poprawiać jakość życia ludzi dzięki innowacyjnym technologiom - początkowo za pomocą ciepła. W tym czasie firma przekształciła się z producenta urządzeń grzewczych w dostawcę inteligentnych rozwiązań grzewczych i energetycznych. Postęp techniczny nie jest jednak jedynym celem firmy Viessmann. Zrównoważone myślenie i działanie są również mocno zakorzenione w wartościach korporacyjnych. W ten sposób Viessmann Climate Solutions pomaga tworzyć i chronić przestrzeń życiową dla przyszłych pokoleń.

  

Rodzina jest duża i międzynarodowa

Z Allendorfu na cały świat. Od momentu założenia w 1917 r. firma Viessmann stale się rozwija. Wraz z partnerami z różnych branż, wszyscy pracownicy pracują każdego dnia, aby sprostać stale zmieniającym się potrzebom klientów i zmienić dostawy energii w sposób zrównoważony.

  

Życie i wdrażanie zrównoważonego rozwoju

Jako firma z ponad 100-letnią historią, Viessmann Climate Solutions koncentruje się na długoterminowych celach. Na przykład, jeśli chodzi o jedno z największych współczesnych wyzwań - transformację energetyczną. Rynek grzewczy oferuje ogromny potencjał oszczędności energii. Jako część tego rynku, Viessmann Climate Solutions jest świadomy swojej odpowiedzialności. Jednym z celów jest aktywne kształtowanie transformacji branży i napędzanie zastępowania paliw kopalnych energią odnawialną. Znajduje to odzwierciedlenie w portfolio produktów firmy, a także w innych obszarach.

  

Łączenie celów ekonomicznych, ekologicznych i społecznych

Viessmann Climate Solutions koncentruje się na zrównoważonym rozwoju jako połączeniu ekonomii, ochrony środowiska i zaangażowania społecznego. Ilustruje to szereg rozwiązań i projektów - od innowacyjnych systemów grzewczych zasilanych wodorem po międzynarodowe projekty zalesiania. Inne ambitne cele, które Viessmann obecnie realizuje, zostały przedstawione w raporcie klimatycznym opublikowanym pod koniec 2021 roku. Cel zerowej emisji netto ma zostać osiągnięty do 2050 r., zarówno w naszej własnej działalności, jak i w łańcuchach wartości, których częścią jest Viessmann Climate Solutions.