Warunki gwarancji dla urządzeń firmy Viessmann

Foto: © sutadimage Konstantin / Shutterstock.com

Obsługą serwisową, a w tym naprawami gwarancyjnymi, objęte są wyłącznie produkty Viessmann zakupione poprzez oficjalną sieć sprzedaży w Polsce w tym sklep internetowy  sklep-viessmann.pl. W ofercie Partnerów Handlowych firmy Viessmann Sp. z o.o., dostępne są jedynie urządzenia nowe, oryginalnie zapakowane z polską kartą gwarancyjną i instrukcją obsługi. Wyjątkiem mogą być urządzenia oferowane przez Partnerów Handlowych okazjonalnie na zasadzie wyprzedaży, np. z ekspozycji.

 • Okres  gwarancji:
  Kotły Vitodens 050-W -> 24 miesiące od daty uruchomienia, ale nie dłużej niż 27 miesięcy od daty zakupu
  Kotły Vitodens 1XX oraz Vitodens 2XX -> odpowiednio 60 i 63 miesiące
  Uwaga:
  Wymienniki ciepła spaliny-woda w kotłach Vitodens 1XX oraz w kotłach Vitodens 2XX objęte są gwarancją 120 miesięcy  
 • Warunki  gwarancji:
  Pierwsze uruchomienie wykonywane przez uprawnioną firmę.
  Zarejestrowanie urządzenia na stronie  moj.viessmann-serwis.pl  oraz dokonywanie odpłatnych konserwacji Urządzenia zlecanych firmie Viessmann Sp. z o.o. w ciągu 12 miesięcy od uruchomienia lub od daty ostatniej konserwacji.  Lista uprawnionych firm.
 • Okres gwarancji:
  24 miesiące od daty uruchomienia ale nie dłużej niż 27 miesięcy od daty zakupu.
 • Warunki gwarancji:
  Pierwsze uruchomienie i coroczne konserwacje wykonywane przez sprzedawcę lub wyznaczoną przez niego firmę serwisową.
 • Uwagi:
  120 miesięcy na wymienniki spaliny-woda w kotłach Vitoladens i Vitorondens. Sprawdź szczegóły
 • Okres gwarancji:
  24 miesiące od daty uruchomienia ale nie dłużej niż 27 miesięcy od daty zakupu.
 • Warunki gwarancji:
  Pierwsze uruchomienie i okresowe konserwacje wykonywane przez sprzedawcę lub wyznaczoną przez niego firmę serwisową.
 • Uwagi:
  60 miesięcy dla korpusów kotłów Vitoradial o mocy 101 do 335 kW, Vitocrossal i mocy od 75 do 1400  kW, Vitoplex o mocy od 410  do 2000 kW i Vitorond od 440  do 1080 kW.
 • Okres gwarancji:
  24 miesiące od daty uruchomienia ale nie dłużej niż 27 miesięcy od daty zakupu.
 • Warunki gwarancji:
  Pierwsze uruchomienie i coroczne konserwacje wykonywane przez sprzedawcę lub wyznaczoną przez niego firmę serwisową.
 • Okres gwarancji:
  60 miesięcy od daty uruchomienia, ale nie dłużej niż 63 miesiące od daty zakupu (dla pomp Vitocal 100-A odpowiednio 24 i 27 miesięcy)
 • Warunki gwarancji:
  Pierwsze uruchomienie  zlecane do firmy Viessmann sp. z o.o.

  Warunkiem  gwarancji  dla pompy ciepła jest posiadanie elektronicznej karty gwarancyjnej z zaznaczeniem okresu oraz warunków  gwarancji  dla danego modelu, zarejestrowanie urządzenia na stronie  moj.viessmann-serwis.pl  oraz  dokonywanie odpłatnych konserwacji urządzenia przez Viessmann sp. z o.o.    w ciągu 12 miesięcy od uruchomienia lub od daty ostatniej  konserwacji.

  Wykonanie rejestracji konta poprzez aplikację  ViCare, dodanie produktu do konta oraz utrzymywanie stałego połączenia internetowego urządzenia z wykorzystaniem modułu  zdalnego  nadzoru.
 • Okres gwarancji:
  24 miesiące od daty uruchomienia ale nie dłużej niż 27 miesięcy od daty zakupu.
 • Warunki gwarancji:
  Pierwsze uruchomienie i i coroczne konserwacje wykonywane przez uprawnioną firmę.  Lista uprawnionych firm
 • Uwagi:
  Okresy gwarancji dla poszczególnych elementów zmiękczacza:
  • zewnętrzna obudowa zmiękczacza – okres 60 miesięcy od daty uruchomienia
  • butla ze złożem – okres 60 miesięcy od daty uruchomienia
  • głowica sterująca – okres 36 miesięcy od daty uruchomienia
  • podzespoły elektroniczne – okres 24 miesiące od daty uruchomienia
 • Okres gwarancji:
  36 miesięcy od daty zakupu urządzenia potwierdzonej dowodem zakupu. W okresie gwarancji Użytkownik ma prawo do bezpłatnego usunięcia wszystkich usterek powstałych z winy producenta, w terminie 14 dni roboczych od daty zgłoszenia usterki.
 • Okres gwarancji:
  24 miesiące od daty zakupu urządzenia potwierdzonej dowodem zakupu. Odpowiedzialność z tytułu gwarancji obejmuje tylko wady powstałe z przyczyn tkwiących w Urządzeniu w momencie jego wydana Użytkownikowi.
 • Okres gwarancji:
  10 lat - rura wielowarstwowa i złączki mosiężne zaprasowywane  
 • Warunki gwarancji:
  Producent gwarantuje sprawne działanie systemu rurowego i zaciskowego firmy Viessmann w okresie 10 lat od daty zakupu, niezależnie od daty montażu i uruchomienia instalacji.  
 • Uwagi:
  Gwarancja obejmuje ukryte wady materiałowe oraz wady produkcyjne wyrobu. Gwarancji podlega rura wielowarstwowa oraz złączki mosiężne systemu zaciskowego dostarczone przez firmę Frankische na rzecz firmy Viessmann do dalszej odsprzedaży.
 • Okres gwarancji:
  24 miesiące od daty uruchomienia ale nie dłużej niż 27 miesięcy od daty zakupu.
 • Okres gwarancji:
  24 miesiące od daty montażu.
 • Okres gwarancji:
  12 miesięcy od daty montażu potwierdzonej w karcie gwarancyjnej produktu lub protokole serwisowym.

Szczegółowe warunki gwarancji zawarte są w karcie gwarancyjnej danego urządzenia.
Pragniemy przypomnieć, iż zgodnie z warunkami gwarancji oraz obowiązującymi przepisami urządzenia grzewcze powinny podlegać okresowym konserwacjom wykonywanym przez uprawnione do tego osoby.

Regularnie wykonywane konserwacje mają wpływ na żywotność, ekonomikę pracy urządzenia a przede wszystkim na bezpieczeństwo jego eksploatacji.

Pełen zakres czynności serwisowych wykonywanych podczas konserwacji oraz listę części eksploatacyjnych znajdą Państwo  tutaj.